Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aros a mwynhau Ceredigion

Ar y tudalennau hyn cewch bopeth sydd ei angen arnoch i gynllunio eich gwyliau yng Ngheredigion: digon i'w wneud a gweld o ddigwyddiadau diddorol a llawn hwyl, i lwybrau i'w dilyn ac atyniadau o bob math i'w darganfod; llety da a chroesawgar, o fythynnod moethus a llety gwely a brecwast traddodiadol i westai bwtîc ger yr môr neu yng nghesail y mynydd. Dewch am dro i ddarganfod Ceredigon.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddarganfod mwy.

Gwestai a Gwely a Brecwast - Hunan-ddarpar - Meysydd Carafan a Gwersylla - Llety Amgen
Digwyddiadau - Atyniadau - Gweithgareddau - Cais am Lyfryn

 

 

Aros a Mwynhau

Mae ystod o lety gwyliau o safon ar gael ar draws Ceredigion, ac mae llawer yn cynnig bwyd ardderchog yn ogystal â llety cysurus. Cysgwch yn dawel gan wybod fod yr holl lety ar y tudalennau yma wedi eu graddio gan archwilwyr Croeso Cymru neu'r AA. Cewch fwy o fanylion am y sustem graddio yma​.

Mae siopa yn bleser yng Ngheredigion. Mae ein trefi marchnad a’u siopau annibynnol yn gwasanaethu cwsmeriad ffyddlon o bedwar ban y byd, gyda sgwrs neu ‘glonc’ yn siop y pentref, yn y siop fferm, neu dros y we. Ac yn nhraddodiad gorau’r Cardi, cewch eich sicrhau o werth am arian, gan fod ein manwerthwyr yn adnabod ac yn gofalu am eu cwsmeriaid.

Mae Ceredigion yn fwrlwm o ddigwyddiadau o bob math, gan gynnwys gwyliau a digwyddiadau cerddoriaeth, theatr, chwaraeon, amaeth a bwyd, ac maent mor amrywiol eu maint ag eu cynnwys. Dewch i joio ymhlith y Cardis (nodwch bod trefniadau wiethiau’n newid, felly gwiriwch y manylion cyn teithio).