Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwyliau Bwyd a Diod Ceredigion

Mae gwliau bwyd Ceredigion yn gyfle arbennig i flasu cynnyrch lleol, cyfarfod a'r cynhyrchwyr a chael tipyn o hwyl! Cynhelir gwyliau bwyd Aberystwyth mewn lleoliadau hyfryd. Dewch i fwynhau'r awyrgylch, yr olgfa, y gwmniaeath a chynnyrch gorau Ceredigion.

Gwyl Gwrw a Seidr Llambed - Sadwrn, 16 Chwefror

Gwyl hwyliog sy'n dathlu cwrw, seidr a lagyr o bob cwr o Gymru, gyda nifer o ddiodydd newydd a lleol. Cynhelir yr Wyl yn Neuadd Fawr Prifysgol Cymru Dew Sant, yng nghanol tref Llanbedr Pont Steffan.


​​

Gwyl Gwrw Aberteifi - Mehefin

Mae Gwyl Gwyl Aberteifi yn dathlu'r gorau o gynnyrch bragdai Cymru, llwer o honynt yn lleol. Mae'r awyrgylch yr wyl yn hamddenol a hwyliog gyda thanau a bwyd da o'r mygdy a'r popty pitsa. Mwynhewchc gerddoriaeth fyw ac ar y sgrin o Wyl Glastonbury yng Nghwald yr haf.

Gwyl Bwyd Mor Bae Ceredigion, Aberaeron - Sul, 7 Gorffennaf

Gwyl Fwyd Mor Bae Ceredigion yw un o uchelbwyntiau'r haf yng Nghymru, gyda ffrindiau ar draws Cymru'n dod ynghyd bod blwyddyn ar y cei yn Aberaeron i flasu seigiau blasus wedi eu paratoi gan gogyddion adnabyddus, mwynhau llymarch a llymaid o siampen, neu frechdan mecryll. Dyma gyfle i siopa am gynnyrch a chrefftau lleol, ac mae'r gystadaleuaeth dal crancod yn denu plant o bob oed.

Gwyl Fwyd Llambedr Pont Steffan - Sadwrn, 27 Gorffennaf

Campws Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant yw lleoliad hyfryd Gwyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan​. Mae'r stondinau bwyd a'r pebyll arddangos yn cysgodi ymysg y coed o gwmpas y safle, tra bo cerddoriaeth yn llenwi'r awyr o gwmpas y ffynnon. Cewch wledd o fwyd, diod ac adloniant yma mewn awyrgylch braf.


Gwyl Cwrw a Seidr Aberaeron - 9 & 10 Awst

Blaswch gwrw a seidr blasus o bob rhan o Gymru, a mwynhewch gerddoriaeth a hwyl gydo; y prynhawn a'r hwyr. Dyma un o uchafbwyntiau calendr digwyddiadau Clwb Hywlio Aberaeron.

Gwyl Afon a Bwyd Aberteifi - Sadwrn 17 Awst

Cyfuna Gwyl Fwyd ac Afon Aberteifi weithgareddau llawn hwyl ar yr afon Teifi gyda rhaglen lawn o gerddoriaeth, arddangofeydd coginio, gweithgareddau plant a phob math o stondinau bwyd a chefft. Mae'r lleoliad ar y cei yn berffaith ar gyfer gwylio'r cwrwglau traddodiadol a phob math o rasus afon. Ym 2016 mae Cymdeithas Nofio Dwr Agored ( Wild Swimming Society) yn cynnal ras, ac mae cyfle am antur arall gyda cyfle i wneud abseil lawr mur castell Aberteifi.

Gwyl Mor i'r Tir Aberystwyth- Sul 12 Awst

Promenad Aberystwyth yw lleoliad gwyl flynyddol Tir i'r Mor, sy'n canolbwyntio ar bysgod a bwyd mor. Mwynhewch arddangosfeydd coginio, edrych ym myw llygaid pysgod a chimychiad mewn tanc enfawr, cyfarfod a physgotwyr a dysgu sut i gastio gwialen gyda phencampwyr y grefft.

Gwyl Fwyd Aberystwyth - Medi 14

Yn ogystal a stondinau poblogaidd cynhyrchwyr bwyd marchnad Ffermwyr Aberystwyth, bydd stondinau crefft, gweithgareddau plant a cherddoriaeth i godi hwyl a diddanu yng ngwyl fwyd fywiog Aberystwyth, a gynhelir yn flynyddol ar Stryd y Popty, sydd yng nghanol tref Aberystwyth.

Ffair Fwyd Nadolig Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - Tachwedd

Cyfle delfrydol i baratoi am y Nadolig trwy gyfarfod a chynhyrchwyr i drafod a dewis o'r wledd o ddanteithion tymhorol a gynhyrchir yn lleol. Siocledi moethus, teisennau a jam cartre, cawsiau traddodiadol a phiclau a siytni blasus i fynd gydag ef, a llawer iawn mwy.

​​​​​​​​​​​​​​​