Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Llety gwyliau Ceredigion

Dewiswch eich llety delfrydol ar gyfer eich ymweliad a Cheredigion o restr gynhwysfwr o lefydd i aros achrededig. Mae dewis o lefydd ar gyfer penwythnos bant, i lety gwyliau all groesawu’r teulu cyfan a grwpiau sydd am gael hwyl yn darganfod Ceredigion a Chymru. 

Ceredigion

Ceredigion yw lleoliad sawl llety o nod, o harbwr a glan afon i dafarndai cefn gwlad croesawgar. Mae parciau carafan a gwersylla Ceredigion a llety amgen diddorol yn gyfleus ar gyfer gwyliau glan môr neu wyliau antur yn y wlad.

Arwydd o Ansawdd
Wrth ddewis llety gwyliau edrychwch am farc ansawdd Cymru/Wales. 

Pan welwch farc cynllun asesu ansawdd swyddogol Cymru, gallwch fod yn hyderus bod y llety wedi ei wirio gan  un o aseswyr profiadol Croeso Cymru.

Beth yw ystyr y sêr?
Mae’r ser yn amrywio o un I bump ac yn arwydd dibynadwy o lefel y gwasaneth a’r cyfleusterau y gallwch ddisgwyl mewn pob math o lety o westai i hosteli, gwely a brecwast i fythynnod hunan ddarpar a pharciau carafanau i lety ar gampws. Bwrir golwg hefyd ar lety amgen fel iwrt, tipis a thai coed a gall llety sy’n cyrraedd safonau Croeso Cymru ymddangos o dan y cynllun Rhestrwyd.

Rydym yn eich cynghori i holi’r busnes cyn archebu er mwyn cadarnhau eu bod yn cynnig y gwasanaeth a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.visitwales.com/grading

Cofiwch gall Canolfannau Croeso Ceredigion eich cynorthwyo i ddod o hyd i lety addas am ffi rhesymol.

Nodwch bod y disgrifiadau wedi eu darparu a’u diweddaru gan berchnogion neu reolwyr y llety eu hunain.

Mae’r map yn newid gyda phob tudalen i ddangos lleoliad y llety a restrir a y dudalen honno.

Mae’r llety i gyd wedi cael ei archwilio’n annibynnol. Mae’r helyw o asiantaethau a gwefannau bwcio yn rhestru llety yng Ngheredigion, ac os dymunwch fwcio’n uniongyrchol, cliciwch drwodd ar yr eitem yn y rhestr i gael mwy o wybodaeth a manylion cyswllt. Cofiwch gall Canolfannau Croeso Ceredigion eich cynorthwyo i ddod o hyd i lety addas am ffi rhesymol.

Nodwch bod y disgrifiadau wedi eu darparu a’u diweddaru gan berchnogion neu reolwyr y llety eu hunain.