Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Siopa yng Ngheredigion

Mae siopa yn bleser yng Ngheredigion. Mae ein trefi marchnad a’u siopau annibynnol yn gwasanaethu cwsmeriad ffyddlon o bedwar ban y byd, gyda sgwrs neu glonc yn siop y pentref, yn y siop fferm, neu dros y we. Ac yn nhraddodiad gorau’r Cardi, cewch eich sicrhau o werth am arian, gan fod ein manwerthwyr yn adnabod ac yn gofalu am eu cwsmeriaid.

Crefft y Cardi

Rydych yn siwr o ddarganfod rhywbeth unigryw yn anrheg i’w drysori. Safon a gwreiddioldeb yw meini sylfaen celf a chreft Ceredigion, gyda thraddodiad cryf o drin coed, tecstiliau, carreg, arian ac aur. ‘Does unman gwell i gael gweld, a chael sgwrs gyda’r artist neu’r crefftwr, os dymunwch, am y grefft neu’r cynnyrch. 

Am waith coed, meddyliwch am ddodrefn graenus, boed yn greiriau gwerthfawr neu ddarn modern, ffon gerdded, neu lwy garu bersonol - oll wedi eu creu’n grefftus gyda medrusrwydd a chariad. 

Dyma ganolfan decstiliau bwysig ddoe a heddiw, gyda charthenni gwlanen moethus, cwiltiau, clustogau neu ddillad wedi eu hail-greu yn gelfydd o ddarnau amrywiol. 

Dewch o hyd i weithdai a galeriau ym mherfeddion cefn gwlad yn ogystal a chanol ein trefi, tra bo ffeiriau celf yn llefydd delfrydol i chwilio, mwynhau’r awyrgylch a darganfod trysor a bargen. Prynnwch ffotograffau, darluniau, gemwaith, cerameg neu waith gwlân cwbl wreiddiol, ac ewch â darn bach unigryw o Geredigion gartref gyda chi.