Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beicio Mynydd yng Ngheredigion

Mae’r cyfleon beicio mynydd ym Mwlch Nant yr Arian, i'r dwyrain o Aberystwyth,gyda’r gorau yng Nghymru ac yn cynnig llwybrau heriol dros unigeddau agored mynyddoedd y Cambria.​ Mae llwybrau Bwlch Nant yr Arian yn medru cystadlu gyda'r goreuon yn byd. Yn 2017, agorwyd trac newydd gan y bencampwraig beicio mynydd y byd, Rachel Atherton, sy'n byw yn lleol. mae'n cynnwys nodweddion fel 'rollers' a 'pen bwrdd' lle gall beicwyr o bob gallu roi tro arni, ymarfer eu sgiliau neu gynhesu cyhyrau cyn cychwyn am y llwybrau hirach sy'n cychwyn o'r un man ger y ganolfan ymwelwyr

Gallwch fwynahu llwybrau a thraciau agored Mynyddoedd y Cambria gydaa tywysydd, neu dilynwch lwybrau wedi eu harwyddo' dda o gwmpas Bwlch Nant yr Arian - mae tri prif lwybr, pob un a'i gymeriad a sialens gwahanol i'ch herio, a phob un a golygfeydd bendigedig - esgus da am hoe!

Llwybr Pendam - trac sengl 9 cilomedr o hyd gyda rhannau technegol

Llwybr Summit - trac 16 cilomedr sy'n cynnig mwy o her o feicwyr

Llwybr Syfydrin - trac 35 cilomedr dros unigeddau mynyddoedd y Cambria. Heb os, pinacl y profiad beicio mynydd ym Mwlch Nant yr Arian.

Mae nifer o lwybrau ceffyl Ceredigion yn agored i feicwyr mynydd hefyd.​


Lawrlwythwch ddisgrifiad o'r llwybrau isod:

Llwybr beicio mynydd 1- Dyffryn Rheidol 

Llwybr beicio mynydd 2 - Cylchdro Llanilar

Llwybr beicio mynydd 3 - Trawsgoed a'r Bwa

Llwybr beicio mynydd 4 - Trawsgoed i Ysbyty Ystwyth

Llwybr beicio mynydd Trefeurig a Phen-bont-rhydybeddau

Llwybr beicio mynydd Llanbedr Pont Steffan -Alltgoch 

Llwybr beicio mynydd ardal  Rhydlewis 

Llwybr beicio mynydd ardal Penbryn

Un o olygfeydd godidog Cwm Rheidol 


Golygfa dros Ddyffryn Ystwyth  o'r llwybyr beidio