Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llwybr Ystwyth

Mae Llwybr Ystwyth yn cysylltu Aberystwyth a Thregaron.  Mae darnau helaeth o'r llwybr 20 milltir yn  dilyn trywydd hen lein reilffordd y Great Western ac mae'n bosib i feicwyr profiadol ddilyn y llwybr yn ei gyfanrwydd tra bo rhannau ohonno yn arbenning o addas i deuluoedd. 

Mae Llwybr Ystwyth yn cysylltu â llwybrau beicio Tregaron a Llanbedr Pont Steffan yn ogystal â Lôn Cambria (Sustrans 81) rhwng Aberystwyth a'r Amwythig a Lôn Teifi (Sustrans 82) rhwng Aberystwyth ac Aberteifi a thu hwnt.