Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwyl Seiclo Aberystwyth

Cynhelir Gwyl Seiclo Aberystwyth am y chweched flwyddyn yn olynol eleni rhwng 21 a 24 Mai 2015. Mae hi wedi tyfu ac wedi datblygu i fod yn ddathliad pedwar diwrnod o weithgareddau beicio erbyn hyn, sy’n denu miloedd o bobl i Aberystwyth i gymryd rhan a mwynhau'r cyffro. 

Aber Cycle Fest

Aberystwyth - Rasys Y Criterium

Aberystwyth yw'r unig dref yng Nghymru i cynnal y Tour Series a bydd strydoedd y dref yn cau unwaith eto ar gyfer rasys egnïol a chyffrous pro criterium y Tour Series ar y nos Wener. Eleni am y tro cyntaf bydd y beiciwyr profesiynol yn cymryd rhan mewn ras lan rhiw yn dechrau am 2pm - yr unig un ar daith y 'Tour' trwy Brydain. Bydd y rasys proffesiynol yn cael ei ffilmio a’i darlledu wedyn ar ITV4. 

Bydd cyfleon hefyd i feicwyr amatur (ond ffit!) i gystadlu yn ystod y prynhawn a bydd ysgolion lleol yn chwarae rhan amlwg yn yr achlysur trwy gymryd rhan yn y rasys i blant.  

Beicio Mynydd

Achlysur poblogaidd bob blwyddyn yw'r ras beicio mynydd i lawr llethr ar y dydd Sadwrn. Craig Glais neu 'Consti' yw'r lleoliad naturiol perffaith ar gyfer y gamp gyffrous hon. Mae'r ras ‘Concro’r Glogwyn’ yn denu dros 100 o feicwyr i lawr llethr amatur a phroffesiynol o bob rhan o Brydain. Mae Rheilffordd Clogwyn Craig Glais yn berffaith i gludo’r beicwyr a’u beics i fyny i’r llinell gychwyn.

Gorllewin Gwyllt Cymreig

Mae'r ras sportif y ‘Gorllewin Gwyllt Cymreig’ ar y Sul yn denu cannoedd o feicwyr i’r dref ar gyfer y ‘grand départ’ yn gynnar fore Sul, am daith trwy olygfeydd bendigedig Ceredigion. Mae 4 llwybr i’r sportif – Y Corach yn 26 milltir o hyd, Y Diafol yn 41 milltir, Y Mynach yn 70 milltir a'r Cawr yn 114 milltir – pob un yn cynnig rhywbeth i bob lefel ffitrwydd. Gall beicwyr fwynhau’r bara brith a’r pice bach lleol a oedd ar gael yn y gorsafoedd bwyta ac yfed ar hyd y ffordd, ac mae cymorth mecanyddol ar gael iddynt gan wasanaethau cymorth y trefnwyr. 

Ceir y newyddion diweddaraf am rasys 2015 wrth clicio ar GwylSeicloAber​.