Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llwybr beicio Y Cardi Bach

Mae llwybr beicio Y Cardi Bach yn gymal di-draffig o drywydd llawer hirach ar hyd yr afon Teifi, sydd ei hun yn rhan o lwybr rhwng gogledd a de Cymru - Llwybr Sustrans 82. Mae'r cymal rhwng tref Aberteifi a Chanolfan Bywyd Gwyllt Cymru ger Cilgerran yn cynnig golygfeydd hyfryd a chyfle i weld amrywiaeth o fywyd gwyllt hynod.​

Mae llwybr beicio Y Cardi bach yn eich tywys ar hyd hen linell reilffordd ar hyd glannau'r afon Teifi. Gallwch ddechrau o Aberteifi, ger yr hen bont sydd islaw muriau'r castell, neu o'r ganolfan bywyd gwyllt. Arweinia'r llwybr chi yn ddiogel dan bont y ffordd newydd, ac ymlaen drwy wlyptir y Teifi - peidiwch poeni byddwch yn cadw eich traed yn sych!

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn gadael digon o amser i loetran i wylio bywyd gwyllt - dyma gynefin glas-y-dorlan a dyfrgwn, a chwiliwch hefyd am y byffalo dwr sy'n pori'r gweirgloddiau. Beth am drefnu eich ymweliad o gwmpas un o'r digwyddiadau a gynhelir yn ac o gwmpas y Ganolfan Bywyd Gwyllt​, a cofiwch roi digon o amser i gael paned a theisen yn y caffi neu i fwynhau picnic gyda'r olygfa tu fas.

Cardi Bach Map Cardi Bach ​​