Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beicio Ceredigion ... beicio i bawb

Mae beicio yng Ngheredigion yn ffordd wych o fwynhau golygfeydd gwirioneddol fendigedig a phrofi’r awyr iach - boed ar y ffordd neu oddi arni, ar lwybrau beicio mynydd neu ar lonydd tawel yng nghefn gwlad - mae digon o ddewis. Dewch i gymryd rhan - mae gweithgaredd i bawb. 

Mae llwybrau penodol fel Llwybr Ystwyth a Llwybr Rheidol wedi’u cysylltu â Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans a gallant ffurfio rhan o daith feicio fwy. Ac yn y ganolfan goedwig yn Bwlch Nant yr Arian ceir digon o ddewisiadau ar gyfer beicio hamddenol i’r teulu yn ogystal â llwybrau beicio mynydd o safon rhyngwladol. Mae dewis o dri llwybr, pob un â'i gymeriad ei hun: mae gan llwybr 'Summit' olygfeydd godidog ac mae'n llifo 'n braf; mae gan 'Pendam' hefyd olygfeydd gwych, ynghyd â rhannau sy'n cynnig heriau technegol, tra bod 'Syfydrin' yn estyn allan i'r bryniau agored.

Mae canolfannau Gwyliau Beicio Ceredigion yn cynnig llwybrau beicio o gwmpas trefi Aberteifi, Aberaeorn a’r Cei Newydd a Llambed a Thregaron. Mae pob un yn cynnig diwrnodau o beicio hamddenol mewn ardaloedd gwyliau croesawgar. Mae’r llwybrau wedi eu harwyddo ac yn eich tywys trwy lefydd o ddiddordeb. 

Gŵyl Seiclo Aberystwyth  

Dewch i fwynhau'r cyffro a gwylio'r campau yng Ng​ŵyl Seiclo Aberystwyth -  sbri a chystadlu yn Aberystwyth gan gynnwys cyffro'r beicio mynydd lawr rhiw, sialens beicio lan rhiw serthaf Aberystwyth, rasus criterium  o gwmpas y dref a dewis o bedwar trywydd sportif 'Y Gorllewin Gwyllt': Y Cawr, Y Diafol, y Mynach a'r Corrach, sy'n adlewyrchu lleoliadau hynod y ras.​

Bydd rhai o feicwyr gorau Prydain yn ymddangos dros y penwythnos a gall ymwelwyr â'r ŵyl wylio'r holl rasio ar ac oddi ar y ffordd a chael blas hefyd o'r cyffro ar ffyrdd tawel a phrydferth Ceredigion ar eu beics eu hunain.  Bachgen lleol yw'r beiciwr profesiynol Gruff Rhys. Darllenwch amdano a dau feiciwr proffesiynol arall rhyngwladol yn profi llwybr y sbortif: WelshWildWestSportive.pdfWelshWildWestSportive.pdf