Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tripiau cychod bywyd gwyllt

Mae trip mewn cwch i weld bywyd gwyllt Bae Ceredigion yn un o'r pethau sydd 'rhaid ei wneud' ar ymweliad a'r ardal gan mai yma yn Ardal Cadwraeth Arbennig bae Ceredigion mae cartref y 'pod' mwyaf o ddolffiniaid trwynbwl yn Ewrop.

Trip mewn cwch heb os yw'r ffordd orau i weld dolffiniaid a bywyd gwyllt arall yr arfordir gan gynnwys morloi, llamhidyddion a hyd yn oed rywogaethau anghyffredin fel y pysgodyn haul ac anifeiliaid prin fel crwbanod y mor.  mae dewis o dripiau ac mae'r capteiniaid a'u criw yn adnabod y llefydd gorau i weld bywyd gwyllt y glannau, gan gynnwys amrywiaeth o adar.

 

Amrywia hyd y teithiau o tua awr o hyd i daith diwrnod cyfan o tua wyth awr. Dewiswch awr, awr a hanner, dwyawr, pedair ac wyth awr. Gwiriwch fanylion amserlen a'r costau a gwybodaeth am dripiau arbennig yn uniongyrchol gyda'r darparwyr.

Cliciwch ar y linciau isod am fwy o wybodaeth gan y darparwyr:

Tripiau'n gadael o Aberteifi:

A Bay to Remember

Tripiau o'r Cei Newydd:

Cardigan Bay ​Marine Wildlife Centre Dolphin Survey Boat Trips​

New Quay Dolphin Spotting Boat Trips with the Seawatch Foundation

SeaMôr​ Dolphin Watching Boat Trips

Tripiau'n gadael o Aberaeron

SeaMôr​ Dolphin Watching Boat Trips

Mae'r darparwyr tripiau cychod yn dilyn Côd Morol Ceredigion


Trip cwch ar yr afon Teifi
Ewch am dro mewn cwch pysgota ar hyd yr afon Teifi o Gwbert i Aberteifi yng nghwmni Dai 'Dai Crabs' Evans. Ar y trip hamddenol hwn byddwch yn aros i weld a chlywed am hanes daatblygiad ardal Aberteifi a bywyd ar ac ar lan yr afon.
 ​​​