Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bywyd gwyllt arfordir Ceredigion

Un o'r pethau 'rhaid eu gwneud' ar arfordir Ceredigion yw gwylio bywyd gwyllt. Cafodd harddwch eithriadol Bae Ceredigion ei gydnabod pan gafodd ei ddynodi’n ‘Arfordir Treftadaeth Forol’ cyntaf Prydain ryw 25 mlynedd yn ôl. Fel rhan allweddol o Lwybyr Arfordir Cymru, mae arfordir Ceredigion yn ymestyn rhyw 60 milltir ar hyd Bae Ceredigion, ac mae'n bosib gweld bywyd gwyllt o'r tir a'r môr.

bywydgwylltmorol

Bywyd Gwyllt Arfordir Ceredigion

Mae glannau godidog Bae Ceredigion yn noddfa i amrywiaeath o fywyd gwyllt, and yn adnabyddus am y boblogaeth fwyaf Ewrop o ddolffiniaid trwyn potel. Ymestyn Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion ryw 20 cilomedr ar hyd arfordir Ceredigion, ac mae'n gwarchod lan i fil o gilomedrau sgwar o Fôr Iwerddon.

Mae trip mewn cwch gyda tywysydd lleol yn ffordd benigamp i fwynhau bywyd gwyllt Bae Ceredigion. Gallwch weld dolffiniaid, llamhidyddion, morloi, adar y glannau ac ogofau cudd. Ymunwch â chwmni Dolphin Spotting Boat Trips gyda'u cychod Ermol 5 ac Ermol 6 sy'n cydweithio gyda'r 'Sea Watch Foundation', cychod arolwg Dolphin Survey Boat Canolfan Bywyd Gwyllt y Môr neu gwmni A Bay to Remember sy'n cynnig tripiau ym Mae Ceredigion ac arfordir gogledd Penfro gydol y flwyddyn.

Cofiwch mai anifeiliad gwyllt yw rhain. Am arweiniad ar sut i fwynhau bywyd gwyllt heb amharu'n ormodol arnynt nac effeithio ar eu cynefin, dilynwch Gôd Morol Ceredigion neu dilynwch y canllawiau yma.

Dysgwch fwy am yr Ardal Cadwraeth Arbennig ym Man Cychod Bae Ceredigion.

Dolffiniaid, Llamhidyddion a Morloi
Gellir gweld dolffiniaid o'r tir a'r mor. Mae'r arfordir rhwng y Cei Newydd a Llangrannog, Aberporth, Mwnt ac Aberystwyth yn lefydd gwych i'w gwylio. Gallwch weld cip ar y llamhidyddion swil hefyd. Mae digonedd o forloi llwyd yn y môr yma, a’r lloi bach yn cael eu geni mewn ogofâu ar draethau anghysbell de Ceredigion. Mae traethellau a chreigresi ar hyd yr arfordir yn bwysig hefyd am eu bod yn cynnal rhywogaethau fel y berdysyn mantis prin, sy’n unigryw i Gymru.
Pysgod môr
​Mae dwr cymharol fas Bae Ceredigion yn gynefin gwych i amrywiaeth o bysgod, molysgiaid a chramenogion. Ymysg y pysgod mae draenogiaid môr, lledod, penwaig, hyrddod, torbytiaid, morgwn a mecryll, a ddethlir bob Awst yng ngwyl mecryll Aberaeron. Mae Bae Ceredigion yn enwog hefyd am gorgimychiaid, cregyn bylchog a chrancod.
Adar môr
Gwyliwch hefyd am yr hugan, aderyn môr mwyaf ynysoedd Prydain. Gyda’i hadenydd yn ymestyn dros chwe throedfedd, mae ei gweld yn plymio am bysgod yn olygfa a hanner. ​​Yn y gwanwyn gallwch wylio'r adar drwy we-gamerau yng nghanolfan wybodaeth Man Cychod Bae Ceredigion ar harbwr Cei newydd, neu ymunwch a'r Warden mewn amrywiaeth o weithgareddau - gan gynnwys gwylio dolffiniaid a saffaris glan mor rhwng Mai a Medi. Am fwy o fanylion ewch i'r dudalen Digwyddiadau.