Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llwybrau Mynyddoedd y Cambria

Copa Pumlumon, llwybrau hynafol myneich Ystrad Fflur, y porthmyn a'r mwynwyr. Mae tireweddau Mynyddoedd y Cambria yn cynnig profiad cerdded mynydd heb ei ail. Dewch i ddarganfod golygfeydd eang, llynoedd a chymoedd tawel, bywyd gwyllt yr ucheldir, a mwynhau croeso yn y pentrefi yng nghesail y mynyddoedd.

Gallwch gyrraedd copa Pumlumon o wahanol gyfeiriadau. Gallwch ddarganfod tiwreddau gwahanol Mynyddoedd y Cambria trwy ddilyn llwybrau'r mwynwyr. 

Mae'r daith (a adwaenir gynt fel Llwybr mal Evans) rhwng Y Borth, ar yr arfordir, a Phontarfynach wedi ei rhannu'n chwe cymal:

1 Borth - Talybont Borth - Talybont.pdf

2 Talybont  - Blwch Nant yr ArianTalybont - Nant yr Arian.pdf

3 Bwlch Nant yr Arian - PontarfynachNant yr Arian - Pontarfynach / Devil's Bridge .pdf

4 Pontarfynach - PontrhydygroesPontarfynach / Devil's Bridge - Pontrhydygroes.pdf

5 Pontrhydygroes - PontrhydfendigaidPontrhydygroes - Pontrhydfendigaid.pdf

6 Pontrhydfendigaid i Lwybyr Ystwyth. Pontrhydfendigaid  - Llwybr Ystwyth Trail.pdf​

Gallwch ddilyn Llwybr Ystwyth nol i dref Aberystwyth.


Mae teithiau cylchol diddorol hefyd mewn lleoliadau lle mae'n werth cymeryd amser i sylwi ar y manylion:

Talybont Talybont.pdf

Bontgoch Bontgoch.pdf

Cwmsymlog Cwmsymlog.pdf

Bwlch Nant yr Arian Nant yr Arian.pdf

Pontarfynach Pontarfynach /Devil's Bridge.pdf​


Mae detholiad da o lyfrau a mapiau ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar gael o Ganolfannau Croeso Ceredigion.

Mae pob pin coch ar y map isod yn nodi pwynt cychwyn ar gyfer taith gerdded. Mae'r cylchoedd glas yn cynrychioli lleoliadau lle mae mwy nag un taith yn cychwyn o'r un man. Cliciwch ar y pin coch neu'r cylch glas i lawrlwytho disgrifiad ar ffurf pdf. ​​​​​​​​​