Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llwybrau Mynyddoedd y Cambria

Copa Pumlumon, llwybrau hynafol myneich Ystrad Fflur, y porthmyn a'r mwynwyr. Mae tirewedd Mynyddoedd y Cambria yn cynnig profiad cerdded mynydd heb ei ail. Dewch i ddarganfod golygfeydd eang, llynoedd a chymoedd tawel, bywyd gwyllt yr ucheldir, a mwynhau croeso yn y pentrefi yng nghesail y mynyddoedd.

Ymunwch â cherddwyr cymunedau Pontarfynach a Thregaron ar gyfer Sialens Pumlumon Fawr yn 2018.
Mae detholiad da o lyfrau a mapiau ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar gael o Ganolfannau Croeso Ceredigion.

Mae pob pin coch ar y map isod yn nodi pwynt cychwyn ar gyfer taith gerdded. Mae'r cylchoedd glas yn cynrychioli lleoliadau lle mae mwy nag un taith yn cychwyn o'r un man. Cliciwch ar y pin coch neu'r cylch glas i lawrlwytho disgrifiad ar ffurf pdf. ​​​​​​