Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chwaraeron dŵr

Syrffio, hwylfyrddio neu farcudfyrddio - mae arfordir Ceredigion oyn hoff gyrchfan chwaraeon dŵr, ae traeth y Borth yng ngogledd Ceredigion yn un o'r traethau mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Traethau syrffio Ceredigion

I'r de o Aberystwyth mae Aberarth yn boblogaidd gyda syrffwyr, tra bod bwa mawr cysgodol a thraeth tywodlyd Y Cei Newydd yn le gwych i deuluoedd roi tro ar bob math o weithgareddau dŵr, gyda hyfforddiant ar gael yn y Ganolfan Chwaraeon Dŵr​ ar y traeth neu gan Ganolfan Gweithgareddau Llain gerllaw.

Mae amgylchiadau traeth Gwbert ger aber afon Teifi yn ardderchog ar gyfer syrffio, hwylfyrddio a barcudfyrddio hefyd.

Cyn mentro alla, gwnewch yn siwr eich bod yn cymeryd sylw o ragolygon y tywydd a nodi beth yw'r llanw gyda tablau llanw​ ar gyfer Ceredigion a traethau​ Ceredigion.​​​​​

Hwylio arfordir Ceredigion

Gyda threftadaeth forio Ceredigion yn llifo yn eu gwaed, does dim syndod bod hwylio yn boblogaidd ar hyd arfordir Ceredigion, gyda chlybiau hwylio yn harbyrau Aberaeron, Y Cei Newydd a Gwbert ar aber y Teifi. Mae lle i angori ym marina harbwr Aberystwyth hefyd. Rasus 'Frostbite' Y Cei Newydd ym mis Chwefror sy'n dechrau'r tymor hwylio ym mae Ceredigion, gyda regata tridau yn cael ei chynnal ym mis Awst sy'n cyfuno hwylio, nofio a phob math o hwyl ar y traeth. Gallwch gystadlu gyda'r gorau yn regatas blynyddol Aberaeron, Tresaith ac Aberteifi hefyd.

​Canolfannau Gweithgareddau Dwr Ceredigion

Mae'r Cei Newydd yn un o ganolfanau hwylio mwaf poblogaidd Ceredigion, gyda Canolfan Chwaraeon Dwr y Cei yn darparu cyllod llog ar gyfer y cystadlaethau yn ogystal a darparu cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac ar gyfer rhai a phrofiad sydd eisisau gwella eu sgiliau. 

Os nad ydych erioed wedi rhoi tro ar chwaraeon dŵr, gallwch eu profi gyda Aber Adventures yn y Borth neu Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion yn y Cei Newydd neu Canolfan Gweithgareddau Llain gerllaw sy'n darparu ar gyfer grwpiau o bob maint.

​Digwyddiadau hwylio

Trefnir digwyddiadau hwylio gan Glwb Hwylio y Cei Newydd mewn cydweithrediad a Chanolfan Gweithgareddau Dwr y Cei Newydd.​

Rasus cychod "Llosg Eira" / "Frostbite"– Y Cei Newydd, o fis Ionawr ymlaen

South Staffordshire sailing weekend – 10, 11 June 2017

Regata Bae Ceredigion, Y Cei Newydd: Llun 14 - Mercher 16 Awst, 2017

Cynhelir Regata Bae Ceredigion​ dros dridiau ym mis Awst bob blwyddyn gyda chystadlu brwd mewn rasus cychod bach a mawr ar gyfer pob oedran. Ar y dydd Mawrth mae rhaglen lawn o weithgareddau ar y traeth hefyd, gan gynnig dal crancod, codi cestyll tywod, llenwi casgeni ac adeiladu rafftiau, yn oogystal a chystadleuthau nofio a rhwyfo.

Regata cychod cilbren y Cei Newydd: iau 22 - Sul 25 Mehefin 2017

Cyfres o gystadleuthau agored, gan gynnwys Pencampwriaeth y Westerly Fulmar National Championship ar gyfer cychod cilbren, yn arbennig cychod cilbren Bilge chychod cilbren sy'n codi.

Regata Clwb Hwylio Aberaeron: Gwener 21 - Sadwrn 22 Gorffennaf 2017

Trefnir nifer o ddigwyddiadau​ eraill gan Glwb Hywlio Aberaeron yng nghanolfan y Clwb ac o gwmpas yr harbwr.​

Rhwyfo, caiacio a phadlo

Mae rhwyfo môr yn boblogaidd yng Ngheredigion, gyda saith clwb yn cystadlu'n rheolaidd ar hyd yr arfordir. Bob yn ail flwyddyn cynhelir cystadleuaeth y Celtic Challenge i rwyfo 90 milltir ar draws y môr o Arklow yn Iwerddon i Aberystwyth. Mae'r cychod cyflymaf yn gallu croesi mor Iwerddon mewn ychydig dan 15 awr. Daw timau cystadeluwyr o sawl gwlad i gystadlu gyda criwiau o 12 yn cymeryd eu tro i rwyfo fesul pedwar dan arweiniad eu llyw.

Mae caiacio môr yn ffordd wych o ddarganfod ogofau a chilfannau tawel ar hyd yr arfordir a gweld morloi, dolffiniaid ac adar môr yn eu cynefin.

Mae clybiau rhwyfo yn ymarfer yn rheolaidd, a gallwch eu gweld ar y dwr yn Aberporth, Tresaith a Llangrannog - mae golygfa dda o lwybr yr arfordir, yn arbennig ger cerflun San​t Crannog.

Regata rhwyfo Aberporth: Sul, Gorffennaf 9,2017

Regata rhwyfo Aberaeron: Sul, Gorffennaf 30, 2017

Am raglen gyflawn o regatas rhwyfo Clybiau Ceredigion a gweddill arfordir Cymru, gwelwch wefan Cymdeithas Rwyfo Cymru /Welsh Sea Rowing Association.