Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Marchogaeth Ceffylau

Dewch i ddarganfod Ceredigon ar gefn ceffyl. Mae rhwydwaith o lonydd a llwybrau tawel i'w mwynhau: llwybrau trwy'r coedwigoedd, ar hyd glannau afonydd, llwybrau cefn gwlad a sawl trywydd lle bu'r porthmyn gynt yn gyrru gwartheg a defaid ar draws mynydd agored.

Rhwydwaith o lwybrau ceffyl ar draws Ceredigion

Lawrlwyth eich copi PDF o lyfryn Ceredigion ar Gefn Ceffyl i gael mapiau a disgrifiadau o ddwsin o lwybrau wedi eu harwyddo ar gyfer marchogaeth, ynghyd â llwybyr llinellol 78 milltir (126km) o ogledd Ceredigion i ddyffryn yr afon Teifi yn y de, gan groesi dyffrynnoedd Rheidol, Ystwyth ac Aeron a'r Mynydd Bach.

Mae man cychwyn y llwybyr llinellol de-gogledd yn cysylltu â'r rhwydwaith llwybrau marchogaeth Prydeinig (National Bridleroute Network) trwy lwybr marchogaeth Tywysog Llewelyn rhwng gororau Lloegr, Mynyddoedd y Cambria a thraethau braf arfordir Ceredigion.

Mae Llwybr Ystwyth rhwng Aberystwyth a Thregaron hefyd yn lwybr llinellol gyda rhannau'n addas ar gyfer marchogaeth. Mae'n cysylltu hefyd gyda teithiau cylchol yn Llanilar (taith 2 yn y llyfryn) a Trawsgoed (taith 7 yn y llyfryn).

Mae'r teithiau yma'n addas ar gyfer unrhyw geffyl a farchogir yn rheolaidd, ac maent yn amrywio o daith 6 milltir (9km) ar hyd lonydd tawel a llwybrau ymyl cael yn ardal Penbryn (taith 10 yn y llyfryn) i daith gylchol 21 milltir (34km) sy'n cynnwys tamed ar hyd hen drac rheilffordd a llethrau i fyny i'r cefnau bryniog rhwng dyffrynnoed Rheidol ac Ystwyth.  Mae sawl taith yn cynnig opsiynau i gwtogi neu ymestyn y daith, ac yn crybwyll linciau i deithiau eraill a ddisgrifir yn y llyfryn.

Weithiau mae gwaith cynnal a chadw yn cael ei wenud ar rai o'r llwybrau. Gwiriwch nad oes llwybrau ar gau cyn cychwyn ar eich taith.

Mae'r grŵ​p yn trefnu Ceredigion Bridleways Group yn trefnu teithiau hwyl ar gefn ceffyl, ac mae ganddynt wefan ddefnyddiol.