Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota garw

Gellir pysgota am gerpyn, tens, draenogiaid, rhudd bysg, brêm a chochiaid yn llynnoedd pysgota a physgodfeydd Ceredigion. Ceir brithyll brown mewn rhai a brithyll yr enfys mewn eraill. Mae gan rhai pysgodfeydd gyfleusterau da ar gyfer pysgotwyr anabl.​

Pysgodfeydd Masnachol Ceredigion


 • ​​​​​Clwb Golff Capel Bangor Capel Bangor, Aberystwyth SY22 3LL   01970 880741 www.capelbangorgolfclub.co.uk

  Llyn 3 erw prydferth yn cynnig amrywiaeth o bysgod. Ar agor drwy'r flwyddyn. Pysgota Nos ar gael i aelodau'r Clwb Golff yn unig.

  • Fron Farm Fishery, Bronant, Aberystwyth SY23 4JG  01974 251392  www.fronfarmholidays.co.uk
  Pysgodfa faach deuluol gyda 4 llyn yn amrywio mewn maint o 1 erw i 2.5 erw. wedi ei stocio gyda brithyll ac amrywiaeth o bysgod.  Un llyn yn hygyrch i bysgotwyr anabl. Pysgota nos ar gael trwy drefniant o flaen llaw. 

  • Nine Oaks Angling Centre, Dergwen Gam, ger Llanarth SA47 0RW 01545 580482 www.nineoaks-fisheries.co.uk
  Pysgodfa gyda llynnoedd o wahanol feintiau a dyfnder wedi eu hadeiladu i'r pwrpas. Tri llyn pysgota garw a thri llyn pellach ar gyfer pysgota brithyll gyda plu. Hygyrch i bwysgotwyr anabl. Hyfforddiant a gwasanaeth llogi tacl ar gael.   

  •  Rhydlewis Trout Fishery, Rhyd yr Onnen, Rhydlewis, Llandysul SA44 5QS 01239 851224
  Un llyn 3 erw. Mygu pysgod ar y safle.  Hygurch i bysgotwyr anabl.

  •   ​​​​​​Springwater Lakes, Llanwrda SA19 8DT ​​​01558 650788 www.sringwaterlakes.com
  Pysgodfa ddeniadol gyda casgliad o bum llyn: tri llyn pysgota garw un llyn brithyll a llyn carp. Hygyrch i bysgotwyr anabl.