Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota yng Ngheredigion

Mae dyfroedd Ceredigion yn cynnig profiad o’r safon uchaf o ran pysgota môr, glan môr, afon a bras. Heb amheuaeth, afonydd pysgota enwocaf Ceredigion yw afonydd Teifi, Aeron, Ystwyth a Rheidol a hynny am eu brithyll, eog a sewin (brithyll y môr).  Yn ogystal â'r afonydd mae cronfeydd, llynnoedd a phyllau Ceredigion yn cynnig cyfleon am bysgota eog, brithyll yr enfys a brithyll brown tra bod pysgotwyr bras yn caeu eu denu i Geredigion gan fathau amrywiol o carp, gwrachod, draenogiaid, rhyddbysg, cochgangod, bremiaid, symlynnod a chochiaid.  Allan ym Mae Ceredigion, dal bremiaid, mechryll a draenogiaid yw'r her.

Croeso i bysgotwyr!  Mae Ceredigion wedi arloesi trwy gynnig llety sy’n addas ar gyfer pysgotwyr. ​​​​Edrychwch am lety Addas i Bysgotwyr - gwestai, tai gwely a brecwast a llety hunan-ddarpar o bob math sy'n cynnig ystod o gyfleusterau gan gynnwys lle i storio offer ac abwyd a chyfleusterau sychu dillad gwlyb - yn wir, popeth sydd ei angen i fwynhau gwyliau pysgota yng Ngheredigion. 

 

Am fanylion am gymdeithasau pysgota, pysgodfeydd a thywyswyr pysgota yng Ngheredigion cymerwch olwg ar daflen Pysgota Ceredigion