Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota afon

Mae rhai o afonydd pysgota gorau Cymru yma yng Ngheredigion yn enwedig os am bysgota am frithyll, brithyll môr (sewin), eog a brithyll brown.  Afon Aeron, Rheidol, Ystwyth a Teifi yw prif afonydd pysgota Ceredigion ac mae’r sir yn gartref i rai o bysgotwyr gorau Cymru gan gynnwys Moc Morgan, y pencampwr pysgotoa ac awdurdod ar bysgota​.​

Hawliau: Mae'r gymdeithas yn berchen ar 23 milltir o afon Teifi rhwng Castellnewydd Emlyn a Llangybi ac yn rhentu 6.5 milltir arall. Mae arwyddion yn dynodi pob darn. 

theo@howellyfedwen.fsnet.co.uk​​
www.fishing-in-wales.com

Hawliau: 25 milltir ar afon Teifi a physgota ar afonydd Ceri, Cych a Hirwen sydd yn llifo i afon Teifi. 

teififlies@btinternet.com
www.teifitrout.co.uk
Hawliau: Yn agos i 20 milltir ar lannau afon Teifi rhwng Ystrad Fflur a Llandebr Pont Steffan gydag ambell bwll ychwanegol. Pysgota hefyd at Llyn Berwyn a Llynnoedd Teifi - Egnant, Hir Theifi. 

teifij@aol.com
www.tregaronangling.com

Hawliau: Pum milltir ar ddwy lan afon Teifi naill ochr i bont Llanybydder. 

a.morgan@btinternet.com
www.llanybydderfishingclub.co.uk

Hawliau:​ Ar lan afon Aeron, tua'r dwyrain am filltir a hanner o'r bont heol gyntaf. Tair milltir ar ddwy lan afon Arth o'r aber hyd Pennant - ar wahân i ambell bwll preifat sydd wedi eu nodi. 

info@aberaeron-angling.org
www.aberaeron-angling.org

Hawliau: Ar afon Aeron am ddwy filltir ar y ddwy lan ger ystad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron. Pob man pysgota weid ei ddynodi ag arwydd 'pysgota preifat'. 

llanerchaeron@nationaltrust.org.uk
www.nationaltrust.org.uk/llanerchaeron

Hawliau: Rhyw 15 milltir ar afon Ystwyth o harbwr Aberystwyth tuag at Bontrhydygroes. 

www.llanilarangling.co.uk

Hawliau: Ar afon Rheidol am 16 milltir ar y ddwy lan (ar wahân i'r mannu wedi eu dynodi fel 'PREIFAT'). Hawliau hefyd ar ddarnau o afon Ystwyth ac ar naw llyn: Craig y Pistyll. Blaenmelindwr, Rhosgoch, Pendam, Frongoch, Rhosrhydd, Glandwgan, Syfydrin ac Oerfa. Pysgota plu yn unig ar Rhosgoch, Frongoch a Rhosrhydd. 

mbarrrettuk05@yahoo.co.uk
www.aber-angling.co.uk​