Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota môr

Cimychiaid a chrancod (a chorgimychiaid a sgalops yn y tymor) yw prif helfa pysgotwyr masnachol y sir. Mae hynny’n gadael digon o bysgod eraill ar ôl yn y môr, fel cŵn gleision, merfogiaid, morgathod a digonedd o fecryll. 

Gellir mynd allan ar daith bysgota o harbwr Aberystwyth a threfi pysgota eraill i lawr yr arfordir fel y Cei Newydd ac Aberteifi.    

Ac mae digon o le i bysgota o’r lan ar rai o draethau bendigedig Ceredigion lle gall y genweiriwr brwd ddal amrywiaeth o bysgod gan gynnwys draenogiaid môr a merfogiaid blasus. 

Gwyliwch y llanw! Edrychwch am farciau’r llanw ar y creigiau ac astudiwch amserlenni llanw cyfredol i wneud yn siŵr na chewch eich dal wrth i’r llanw ddod i mewn yn gyflym.