Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ble i fynd yng Ngheredigion

Un o ardaloedd gwyliau hyfrytaf Cymru ar lannau Bae Ceredigion – cyfuniad perffaith o arfordir godidog a chefn gwlad bendigedig: Arfordir Treftadaeth, sawl Ardal o Gadwraeth Arbennig, gwarchodfeydd natur, Mynyddoedd y Cambria a Biosffer Dyfi. Un o ardaloedd Cymreiciaf Cymru, ardal sy’n ymfalchïo yn ei hiaith, ei diwylliant a’i hetifeddiaeth.

Cliciwch ar y lluniau isod i ddarganfod mwy.

Traethau - Cerdded - Bywyd Gwyllt - Mynyddoedd y Cambria
Cefn Gwlad - Dyffrynnoed - Biosffer Dyfi - Trefi a Phentrefi

 

 

Ble i fynd yng Ngheredigion

Yn ôl tirwedd, Ceredigion yw'r bedwaredd fwyaf o siroedd Cymru, ond y drydedd lleiaf o ran poblogaeth.  Tref prifysgol Aberystwyth â'i siopau stryd fawr yw'r dref fwyaf gyda'r boblogaeth yn cynyddu yn ystod y tymor academaidd ac yn rhoi naws ddinesig i'r dref glan môr. 

Mae gweddill Ceredigion tipyn mwy gwledig ei naws. Trefi marchnad traddodiadol fel Llandysul, Aberteifi a Llanbed, pob un â'i siopau arbenigol â'r pwyslais ar werthu nwyddau o safon a gwasanaeth i'r cwsmer.  Trefi glan môr poblogaidd fel Aberaeron a'r Cei Newydd a phentrefi gwasgaredig yn llawn cymeriad a chymeriadau.

Mae’r croeso a gwech chi yng Ngheredigion mor gryf ag erioed – profiad sy’n cyfuno’r traddodiadol a’r cyfoes a’r pwyslais bob amser ar safon.

Dyma lle dewch i adnabod Ceredigion a’i phobl - y Cardis go iawn a lle mae'r iaith Gymraeg a'r dilwylliant Cymreig yn fyw. Dewch draw i ddarganfod beth sydd gennym i’w gynnig.​​