Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Creigiau a chlogwyniMae creigiau arfordir Ceredigion yn gartref a goffwysa i amrywiaeth o fywyd gwyllt,yn adar, planhigion a chen lliwgar sydd wedi addasu’n berffaith i’w cynefin. Ond mae’r creigiau eu hunain werth golwg arall hefyd, gan fod y plygiadau cymleth a’r ffawtiau wedi cael eu herydu a’u cerfio gan y gwynt a’r mor wedi creu ogofeydd mor a chreigiau o bob siap, fel Carreg Bica yn Llangrannog.

Gyda’i henw addas mae Craig yr Adar, ar lwybr arfordir Ceredigion, i’r de o’r Cei Newydd, yw un o’r mannau gorau i weld bywyd gwyllt yr arfordir, gan gynnwys morloi, dolffiniaid ac adar fel gwylog yn tyrru ar y siliau carregog. Adar eraill i’w gweld ar yr arfordir yw’r gwalch, y wylan goesddu, aderyn drycin y graig, y fulfran a’r fran goesgoch. Hefyd, mae aderyn cyflyma’r byd, y cudyll glas (neu hebog tramor) i’w weld yn hela dros greigiau arfordir Ceredigion.

Ymysg y planhigion sy’n blodeuo ar lechweddau arfordir Ceredigion mae’r ddraenen ddu, eithin melyn, clustog fair pinc a gludlys arfor gwyn. Ar Ynys Lochtyn, ychydig i’r gogledd o Langrannog, mae clychau glas y ‘scilla verna’ i’w gweld ym mhorfa’r llethrau.

Ar glogwyni Penderi, ar lwybyr arfordir Ceredigion i’r gogledd o Lanrhystyd, gwelir goedwig o dderw wedi plygu yng ngwynt hallt y mor.

Mae creigiau meddalach, a llawer is, i’w gweld ar y traeth rhwng Aberaeron, Aberaerth a Llanrhystud. Chwiliwch am dyllau nythod gwenoliaid y glennydd yn y creigiau tywodlyd.