Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pysgota môr

Mae glannau Bae Ceredigion yn boblogaidd gan bysgotwyr, yn enwedig er mwyn dal y sewin (brithyll môr) lleol yn aberoedd afonydd Teifi, Aeron, Rheidol ac Ystwyth. 

Gellir mynd mewn cychod o Aberystwyth a’r Cei Newydd i bysgota am gŵn gleision, draenogiaid môr, merfogiaid, mingrynion, morgathod, torbytiaid, lledod, morgwn, penwaig a mecryll. Ac mae digonedd o fwyd môr arbenigol; yn eu tymor mae crancod, cimychiaid, cregyn Berffro, corgimychiaid a berdys yn ffynnu.

Mae traethau amrywiol Ceredigion yn boblogaidd iawn hefyd gan bobl sydd am bysgota o’r lan. 

Mae tywyswyr pysgota lleol a hyfforddiant ar gael hefyd. Am fwy o wybodaeth cymerwch olwg ar daflen Pysgota Ceredigion [PDF]​​​​​.