Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberaeron

Un o hoff drefi ymwelwyr â Cheredigion yw Aberaeron, sy’n ddel fel cerdyn post gyda’i thai clasurol lliwgar a’i phensaernïaeth osgeiddig. Traeth cerrig serth yw glan y môr yn Aberaeron, er bod tywod mân yn weladwy pan fydd y llanw allan.

Traeth Aberaeron

Aberaeron

Un o hoff drefi ymwelwyr â Cheredigion yw Aberaeron, sy’n ddel fel cerdyn post gyda’i thai clasurol lliwgar a’i phensaernïaeth osgeiddig. Codwyd Aberaeron yn fuan wedi’r flwyddyn 1800, ac mae’n un o drefi ‘cynlluniedig’ cyntaf Cymru, a ysbrydolwyd gan y Parch Alban Jones-Gwynne.

Tref â phorthladd pysgota ffyniannus fu hi, ac mae hwylio’n dal i chwarae rhan bwysig ym mywyd y dref, a cynhelir sawl regata yng Nghlwb Hwylio Aberaeron.

Mae Aberaeron yn ganolfan siopa boblogaidd hefyd gyda nifer o dafarnau a thai bwyta da’n cynnig bwyd môr lleol blasus a hufen ia blas mêl. Yn yr haf a daw llu o ymwelwyr rheolaidd i’r Ŵyl Bwyd Môr ar y cei bob mis Gorffennaf i weld a blasu’r cynnyrch môr gorau a chael arddangosiadau gan gogyddion enwog.

Mae mis Awst yn llawn bwrlwm hefyd yn y dref, gyda holl gyffro a hwyl a sbri penwythnos y carnifal (gŵyl banc Awst) a thwrnament rygbi 7-bob-ochr blynyddol y dref.

Cyfleusterau
  •  ​Maes parcio 
  •  Toiled i bobl anabl
  •  Canolfan Croeso
  •  Offer achub bywyd
  •  Is-ddeddfau
     mordwyo mewn grym
  •  Cyfyngiadau cŵn (De)
     1 Mai - 30 Medi