Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberarth

Mae pentref bach tlws Aberarth yn sefyll ar Lwybr Arfordir Ceredigion, ychydig i’r gogledd o Aberaeron. Mae’r traeth cerrig yn boblogaidd iawn gyda syrffwyr.

Traeth Aberarth

Aberarth

​Mae pentref tlws Aberarth yn swatio mewn harbwr bychan tawel, ond mae’n ddifyr meddwl amdano fel porthladd prysur yn ôl yn y 12fed ganrif, lle byddai’r mynachod Sistersaidd yn mewnforio carreg nadd o Fryste ar gyfer adeiladu abaty mawreddog Ystrad Fflur.

Adeiladodd y mynachod diwyd drapiau pysgod, neu goredi, i ddal eogiaid, corbenwaig a hyrddod pan âi’r llanw allan. Gallwch weld eu holion o hyd pan fydd y môr ar drai.

Gwyliwch am yr hebog tramor, y frân goesgoch a chlochdar y cerrig o gwmpas y traeth, sydd, er mai cerrig sydd drosto i gyd, yn boblogaidd iawn gan syrffwyr ar adegau arbennig o’r flwyddyn.

Cyfleusterau
  •  Offer achub bywyd​​​
  •  Croeso i gŵn ar y traeth hwn
  • Map o'r traeth