Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llanrhystud

Mae traeth Llanrhystud yn boblogaidd yn yr haf gan bobl sydd am ymhel â chychod, pysgota, chwaraeon dŵr, picnic neu farbeciw, neu ddim ond ymlacio. Llain gul o raean yw’r traeth pan fydd y llanw i mewn, ond ar y trai mae’n draeth llydan braf sy’n ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddio, nofio a hamddena’n gyffredinol. A gallwch barcio ar y llethr cerrig y tu ôl i’r traeth.

Traeth Llanrhystud

Llanrhystud

​Yn y pentref mae afonydd Wyre, Carrog a Wyre Fach yn cwrdd cyn llifo i’r môr, ac i lawr yr arfordir tua’r de ceir sawl enghraifft dda o hen odyn galch.

O ddiddordeb i wylwyr adar, mae’r caeau mawr gwastad o gwmpas Llanrhystud yn denu corhedyddion, tinwennod a siglennod, gan gynnwys heidiau bach o dinwennod gwynion tua diwedd Ebrill, yn ogystal â’r barcud, y frân goesgoch a’r ehedydd.

Hanes

Mae eglwys Sant Rhystud yn dyddio’n ôl i 1852, ar safle eglwys hŷn o’r 14eg ganrif (neu gynt). Bedyddfaen yr eglwys wreiddiol sydd yno o hyd – basn carreg mawr wedi’i leinio â phlwm.

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2018
 •  Gwobr Arfordir Gwyrdd 2018
 • Cyfleusterau
  •  Offer achub bywyd
  •  ​Maes Parcio
  •  Cyfleusterau eraill 
    ar gael y pentref
  •  Croeso i gŵn ar y traeth hwn​
  Map o'r traeth