Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ar lan y môr ar draethau Ceredigion

Mae traethau bendigedig Ceredigion wedi eu gwasgaru ar hyd arfordir Bae Ceredigion. Cliciwch ar y traethau isod i ddysgu mwy amdanynt - trefi a phentrefi glan môr bywiog, traethau euraidd tawel a chilfannau cudd sy'n disgwyl cael eu darganfod.​​​ 

Traethau o'r safon uchaf

Chwiliwch am draethau sydd wedi ennill gwobrau Baner Las, Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan Môr a thraethau lle mae achubwyr bywyd yr RNLI ar ddyletswydd bod dydd dros fisoedd yr haf.

Cŵn ar y traethau

Mae croeso i gŵn ar draethau Ceredigion, ond mae cyfyngiadau ar yr ardaloedd lle gellir mynd a chŵn ar rai rhannau o rai traethau rhwng Mai 1 a Medi 30. Dangosir y parthau ar y map ar y tudalenau unigol. Cliciwch ar y pin ar y map isod i adnabod y traethau, neu sgroliwch lawr am restr a disgrifiad o bob traeth.