Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sioeau Ceredigion

Mae ugain Clwb Ffermwyr Ifanc ar draws Ceredigion, ac mae'n bosib bod mwy o sioeau yng Ngheredigion na'r un ardal arall, gyda cymunedau'n dod at ei gilydd i ddathlu, cystadlu a mwynhau. Mae cymeriad pob sioe yn wahanol gyda amrywiaeth o ddosbarthiadau, o goginio a chreftau a gosod blodau i yrru a neidio ceffylau, defaid, geifr a moch. Holwch am ddefaid Llanwenog, a defaid mynydd Tregaron, a chwilich am y brid ci lleol - Corgi Ceredigion ymysg y bridiau cwn.


Ceffylau Ceredigion

Ceredigion yw calon gwlad y merlod a chobiau Cymreig felly mae'r cystadlaethau ceffylau o'r safon uchaf, hyd yn oed mewn sioeau bach. Ceredigion yw'r lle i ddod i ddewis march newydd - dewch i Sioe Feirch Llambed ar ystad Llanllyr yn Nyffryn Aeron ac i Sadwrn Barlys Aberteifi yn mis Ebrill i weld ceffylau cynhenid Cymru ar eu gorau.

Mae pob ​sioe yn cael ei chynnal yn ei phryd, ar ddiwrnod yn hytrach na dyddiad penodol ee Sadwrn cyntaf Awst, neu ddydd Mercher olaf Awst - gan ddilyn yr un drefn bob blwyddyn. Gwelwch y linciau i wefanau'r sioeau am fwy o fanylion a diweddariadau.

 Dyddiad

 Dydd

 Lleoliad

 Math o Sioe a dolenni

 EBRILL
 20  Sadwrn  Llanllyr Sioe Feirch Llambed yw'r lle i ddod i ddewis eich march neu gaseg os ydych yn fridiwr ceffylau gwerth eich halen. www.lampeterstallionshow.co.uk/
 27  Sadwrn  Aberteifi Sadwrn Barlys - gorymdaith liwgar trwy Aberteifi yn dathlu'r traddodiad o ffair hurio gwesion a dethol meirch. Heddiw'r ceffylau gosgeiddig yw'r ffocws, gyda'r pared hefyd yn cynnwys tractorau, hen geir a cherbydau o bob math. Beirniadau yn y bore a'r pared yn y prynhawn. 
​https://www.facebook.com/SadwrnBarlysBarleySaturday/​
 MEHEFIN
 08  Sadwrn  Aberystwyth Sioe Sir Aberystwyth yw sioe fawr gyntaf y tymor. Ceffylau, gwartheg, defaid, peiriannau hen a newydd, cystadlaethau cwn i'r teulu cyfan.  Stondinau ac a phob math o adloniant, gan gynnwys ardal i blant.
http:/www.aberystwythshow.com/
 GORFFENNAF
 06  Sadwrn  Llambedr Pont Steffan Sioe Llambed  - sioe geffylau a da byw, gan gynnwys geifr. Hen beiriannau. Twrnament rygbi 7 bob ochr. http:/www.lampetershow.co.uk/
 13  Sadwrn  Penrhiwpal Sioe Dyffryn Teifi  gyda gwartheg, ceffylau, defaid a moch. 
 AWST
 03  Sadwrn  Aberteifi Sioe Sir Aberteifi yw un o sioeau mwyaf Ceredigion. LLeoliad arbaennig gyda golygfeydd eang. Ceffylau, da byw, dofednod, rasus cwn, crefftau gwledig, pabell bwyd a diod ac adloniant http://ccs.ligent.co.uk/
 ​03  Sadwrn  Capel Bangor Cystadlaethau ceffylau a merlod, da byw,cwn, cynnyrch gardd, hen beiriannau www.capelbangorshow.co.uk/
 07  Mercher  Llanddewi Brefi Sioe bentref -ceffylau, defaid, cynnyrch gardd
 10  Sadwrn  Llanilar Cystadlaethau merlod a cheffylau, gan gynnwys gwisg ffansi a neidio.Da byw, cwn a hen beiriannau. www.sioellanilarshow.co.uk/
 11  ​Sul  Aberaeron Gwyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron yw un o uchafbwyntiau'r haf. Ceffylau'r ardal a thu hwnt i'w gweld ar eu gorau, ac adloniant cyffrous rhyngwladol gyda cheffylau
http:/www.aberaeronfestival.co.uk/
 18  Sadwrn  Pontrhydfendigaid Sioe bentref - ceffylau, defaid, cwn, hen beiriannau http:/www.facebook.com/pages/Sioe-Bont-Pontrhydfendigaid-Show/
 17  Sadwrn  Llanwnen Sioe ardal Gorsgoch. Dyma'r lle i weld defaid Llanwennog yn eu cynefin.
 24  Sadwrn  Talybont Sioe Talybont yw sioe ardal gogledd Ceredigion a thu hwnt. Defaid, geifr, dofednod, gwartheg, dosbarthiadau ceffylau a merlod, cynnyrch gardd a thyddyn, bwyd a diod a phabell grefftau fawr.
www.sioetalybontshow.com/page6.html​
 ​​26  Llun  Tregaron Sioe ardal gyda ceffylau, gwartheg, defaid, cwn, hen beiriannau, cynnyrch gardd. Adloniant gyda'r nos.
http://bit.ly/SioeAmaethyddolTREGARONAgriculturalShow​​

 28  Mercher  Llangeitho Sioe bentref gyda dosbarthiadau ceffylau a merlod poblogaidd.
https://www.facebook.com/SioeLlangeitho
MEDI
 07  Sadwrn  Llandysul Sioe Llandysul yw sioe olaf y tymor. Ceffylau, gwartheg, defaid, pabell bwyd, celf a chrefft. http://www.sioellandysulshow.co.uk/
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​