Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dyffrynnoedd

Ffurfiwyd tirlun rhyfeddol Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria sawl mileniwm yn ôl gan symudiadau rhewlifoedd yn ysgubo lleiniau enfawr o’u blaen, ac afonydd yn naddu ceunentydd dyfnion a dyffrynnoedd bras.  Heddiw mae pedair prif afon Ceredigion (Rheidol, Ystwyth, Aeron and Teifi) yn parhau i gael eu bwydo gan ffynhonnnau naturiol fry yn y mynyddoedd ar ddechrau eu taithiau i lawr at arfordir llawn mor ddramatig.​