Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cymunedau Mynyddoedd Ceredigion

​Mae cymunedau Mynyddoedd y Cambria wedi croesawu teithwyr am dros fil o flynyddoedd  - yn bererinion,mwynwyr, porthmyn a theithwyr ac artistiaid fel George Borrow a Turner.  Dilynwch yn ol eu troed o drefi marchnad Tregaron a Llambedr Pont Steffan yn nyffryn afon Teifi i  unigeddau gwyllt Pont ar Fynach, Ponterwyd a Chwmystwyth; O fwrlwm cyngherddau pafiliwn Pontrhydfendigaid dim ond tafliad carreg yw tawelwch sanctaidd Ystrad Fflur, tra bod hanes y mwynwyr a'r coediwr yn atsain ym mhentrefi Pontrhydygroes, Llanafan, Trisant a Thalybont, porth i fryniau gogledd Ceredigion.  Maent oll a'u cymeriad a'u hanes unigryw i'w ddarganfod.

Talybont
 
​Talybont, pentref a ddatblygodd gyda'r diwydiant mwyn a gwlan, ac sydd bellach yn enwog fel cartref Gwasg y Lolfa. ​ 

Devil's Bridge

 
​Tair pont ar ben ei gilydd roddodd enw i gymuned Pont ar Fynach.  Tair pont ryfeddol wedi eu hadeiladu rhwng  y 11 ganfrif a'r  19 ganariaf.  Mae ymwelwyr o bob rhan o'r byd yn syfrdan yn swn a swyn y rhaeadrau.

Pontrhydfendigaid
 
​Cyrchfan cynulleidfaoedd eisteddfod, gwyl a chyngherddau ers canrif a mwy yw Pontrhydfendigaid. Ond mae hanes yr ardal yn mynd nol i'r Oes Haearn yng Nghaer Pen y Bannau, oes y mynachod yn Ystrad Fflur, ac mae'r trigolion yn parhau i greu hanes heddiw. 

  
Tregaron
 
​Tregaron y canolfan ceffylau trotian Ceredigion. Dyma fan geni Twm Sion Cati a'r 'Apostol Heddwch', Henry Richard - y ddau a chofeb iddynt ar y sgwarrhwng gwesty adnabyddus Y Talbot a Chanolfan Aur Rhiannon.  

Llanddewi Brefi
 
​Llanddewi Brefi oedd lle gwelwyd y ddaear yn codi o dan draed Dewi Sant, ac mae sawl chwedl diddorol - hen a newydd i'w darganfod yma. Pentref hyfryd yn nghesail y mynydd a llwybrau porthmyn i'ch arwain i berfeddion Mynyddoedd y Cambria.

Lampeter
 
Llanbedr Pont Steffan, lle daw sawl ffordd fu unwaith a thollbyrth arnynt ynghyd i groesi'r Teifi. Tref brifysgol sydd hefyd yn cadw'r diwylliant cefn gwland Cymreig yn fyw gyda Eisteddfod, Sioe, clwb rygbi a sawl cor bywiog.