Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberystwyth - Traeth y Gogledd

Traeth y Gogledd a’r promenâd yn Aberystwyth yw man amlycaf y dref ac mae’n hoff atyniad gan ymwelwyr a’r trigolion lleol fel ei gilydd. Mae’r promenâd yn filltir o hyd ac yn boblogaidd gyda cherddwyr, loncwyr, sglefrwyr, beicwyr - a phawb sydd am ymlacio ar lan y môr. Mae’r traeth yma o raean a thywod tywyll glân yn agos i’r dref, ac yn cynnig pob math o hwyl glan môr traddodiadol fel reid ar gefn mul a’r pier Fictorianaidd.

Traeth Aberystwyth

Aberystwyth - Traeth y Gogledd a’r Promenâd

Mae Craig-glais (neu ‘Consti’, o’r enw Saesneg ‘Constitution Hill’) ym mhen gogleddol tawelach y promenâd. Gallwch ddal trên bach​ i fyny i’r copa ac edrych drwy’r camera obscura anghyffredin. Ar ddiwrnod clir mi gewch chi olygfeydd godidog o’r gogledd yn cynnwys copaon Llŷn ac Eryri. ​O dan Graig-glas fe allech chi weld pobl leol yn ‘cicio’r bar’. Braidd yn niwlog yw tarddiad y traddodiad hwn ymhlith fyfyrwyr Aber wrth gyrraedd pen draw’r ‘Prom’.​

Mae ardal Traeth y Gogledd ar ei brysuraf o gwmpas tai a gwestai glan-y-môr, â’u pensaernïaeth Fictorianaidd ac Edwardaidd. Ar y promenâd hefyd mae pwll padlo i blant a bandstand sy’n llwyfan i berfformiadau gan fandiau a chorau yn yr haf.

Hanes Promenâd Aberystwyth

Adeiladwyd pier Aberystwyth ym 1864, ac erstalwm roedd yn mesur rhyw 242 metr o ran hyd, ond gyda threigl amser a stormydd y môr mae wedi’i gwtogi i 90 metr erbyn heddiw.

Wrth fynd heibio’r pier, mae’r promenâd yn gwyro o gwmpas Hen Goleg Prifysgol Aber ac Eglwys San Mihangel, heibio i’r castell a’r gofgolofn. Un o adeiladau eiconig y dref yw’r Hen Goleg. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel gwesty addurnol yn yr arddull Gothig yn y 1870au, ond pan fethodd y fenter honno, manteisiodd sefydlwyr y ‘coleg ger y lli’ ar y cyfle i’w brynu drwy danysgrifiad cyhoeddus fel canolfan i’r sefydliad hwnnw.

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 •  Baner Las 2019
 • Cyfleusterau
 • ​ Maes parcio
 •  Lle parcio i bobl anabl
 •  Dŵr yfed
 •  Cawod
 •  Toiled
 •  Toiled i bobl anabl
 •  Canolfan Croeso
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd  25/05 - 02/06/19 a 15/06 - 01/09/19
 •  Cyfleusterau newid
   cewyn babi
 •  Traeth sydd wedi
   ennill gwobrau
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi