Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberystwyth – Traeth y De

Traeth y De yw’r tawelaf o ddau draeth Aberystwyth. Mae’n draeth hir rhwng y castell a’r harbwr, yn gysgodol ac yn gymysgedd o dywod a gro.

Traeth Aberystwyth Dre

Traeth y De

Mae traeth deheuol Aberystwyth gyda Gwobr Glan Môr ac fe'i gwarchodir gan achubwywr bywyd yr RNLI yn ystod gwyliau'r haf. Mae'n draeth cysgodol gyda thywod a cherrig man ac mae’r pen mwyaf deheuol yn boblogaidd iawn gan syrffwyr profiadol a syrffwyr corff.

Lle da yw’r traeth yma i weld dolffiniaid a llamhidyddion allan yn y môr ar ddiwrnod cynnes, a chael golygfeydd bendigedig i lawr yr arfordir.

Ym mhen isaf Traeth y De mae harbwr bychan Aberystwyth a’i marina ar gyfer cychod hwylio yn ogystal â’r cychod pysgota sy’n dod â chimychiaid, crancod, sgolops a mecryll Bae Ceredigion i’r tir yn rheolaidd yn eu tymor. Yn ystod misoedd yr haf cynigir teithiau pysgota i ymwelwyr.

Am fwy o wybodaeth am draeth gogledd Aberystwyth am draeth y de Aberystwyth, a thref Aberystwyth, cliciwch ar y linciau.links

Gwobrau
 • ​​ Gwobr Glan Môr 2019
 • Cyfleusterau
 •  ​Cyfleusterau newid
   cewyn babi
 •  Maes parcio
 •  Dŵr yfed
 •  Cawod 
 •  Toiledau
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd  14/07/19 - 01/09/19
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
 • Map o'r traeth