Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Borth

Mae môr bas a thraeth eang y Borth - tair milltir o dywod euraid - yn golygu ei fod yn arbennig o boblogaidd ymhlith hwylfyrddwyr yn ogystal â theuluoedd gyda phlant bach.

Traeth Borth

Borth

Mae safleoedd o harddwch naturiol yn amgylchynu'r Borth, ac mae golygfeydd gwirioneddol wych i’w gweld ar bob tu. Yn benodol, mae mawnog enfawr Cors Goch Fochno’n rhan o Fiosffer Dyfi, yr unig warchodfa Biosffer UNESCO yng Nghymru, a cheir Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a chanolfan ymwelwyr yn Ynyslas. Aiff Llwybr Arfordir Cymru drwy bentref y Borth.

Bydd trên rheilffordd arfordir y Cambrian yn aros yn y Borth ac mae hostel ieuenctid yn y pentref. I ofalu am ddiogelwch y traeth mae yma orsaf bad achub, ac ymhlith yr atyniadau lleol mae Chlwb Golff y Borth ac Ynyslas, un o gyrsiau glan môr hynaf Cymru.​​​​

Gwyliwch allan am y goedwig hynafol ar y traeth rhwng y Borth ac Ynyslas. Yn ô​l y chwedl, mae Cantre'r Gwaelod wedi ei gladdu o dan y tywod yn y fan hon.

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 •  Baner Las 2019
 • Cyfleusterau
  •  Maes parcio
  •  Dŵr yfed
  •  Cawod
  •  Toiled i bobl anabl
  •  Canolfan Croeso
  •  Offer achub bywyd
  •  Achubwyr bywyd  25/05 - 02/06/19 & 15/06 -  01/09/19
  •  ​Cyfleusterau newid
    cewyn babi
  •  Rheolau ac is-ddeddfau
    mordwyo mewn grym
  •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi​
  Map o'r traeth