Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Clarach a Wallog

Mae traeth Clarach ychydig dros filltir ar hyd Llwybr yr Arfordir o Aberystwyth dros Graig Glais, neu tua thair milltir ar hyd y ffordd trwy warchodfa natur a phentref Llangorwen.  Mae’n draeth tywodlyd, cysgodol. Ychydig mhellach i'r gogledd mae Wallog.

Traeth Clarach

Clarach

Mae traeth tywod a graean Clarach wedi ennill safon Gwobr Glan Môr ac mae ei safle yng nghysgod Craig a Gallt Glais yn ei wneud yn un o draethau mwyaf poblogaidd Ceredigion. 

Mae enw un o'r creigiau islaw llwybr yr arfordir  - Craig y Fulfran - yn cadarnhau bod bywyd gwyllt cyfoethog yn yr ardal.  Tu ôl i'r traeth mae creigres o gerrig man a wyrodd lwybr afon Clarach tua'r gogledd, ac mae hyn a'r creigiau yn etifeddiaeth o oes yr iâ.  Mae'r creigiau plyg wedi eu naddu gan y môr i greu ogofau ac mae pyllau d​wr i'w harchwilio a ffosiliau i'w canfod yn y creigiau gwrymiog. 

Wallog

Ychydig ymhellach i'r gogledd ar hyd Llwybr yr Arfordir mae Wallog, lle gellir gweld, pan mae'r llanw ar drai, ryfeddod Sarn Cynfelyn, creigres sawl milltir o hyd a gysylltir a chwedl Cantre'r Gwaelod. Mae adfeilion odyn galch yma hefyd.  

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 • Cyfleusterau
 •  Maes parcio
 •  Toiled i bobl anabl
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd   14/07/19 - 01/09/18
 •  Cyfleusterau newid
   cewyn babi
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
 • Map o'r traeth