Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llangrannog a Cilborth

Pentref cudd uwchlaw’r hen borthladd oedd pentref Llangrannog erstalwm, ond erbyn hyn mae’n un o lecynnau gwyliau mwyaf poblogaidd ​​Ceredigion i rai sydd am wyliau ar lan y môr neu am dreulio diwrnod ar y traeth. Mae’r traeth tywodlyd braf yn swatio dan y clogwyni, a Llwybr Arfordir Cymru’n ei groesi.

Traeth Llangrannog

Llangrannog a Chilborth

Pentref cudd uwchlaw’r hen borthladd oedd pentref Llangrannog erstalwm, ond erbyn hyn mae’n un o lecynnau gwyliau mwyaf poblogaidd ​​Ceredigion i rai sydd am wyliau ar lan y môr neu am dreulio diwrnod ar y traeth. Mae traeth Y Pentref Llangrannog a thraeth Cilborth yn draethau tywodlyd braf sy'n swatio dan y clogwyni, a Llwybr Arfordir Cymru’n eu croesi.

Mae hanes lliwgar Llangrannog yn cynnwys cyfnodau o adeiladu llongau, smyglo a llongddryllio bwriadol. Yn y 18fed ganrif roedd smyglo halen yn rhemp yng Ngheredigion. Defnyddid yr halen i gadw cig moch a phenwaig i’w hallforio. Gan ei fod hanner y pris yn Iwerddon, ceid masnach anghyfreithlon brysur, a gwelir ei holion o hyd yn enwau llefydd fel Ogof yr Halen ger Llangrannog. Roedd gwinoedd a gwirodydd yn bethau eraill a gâi eu smyglo, eu storio a’u masnachu mewn ogofâu lleol.

Yn y 18fed ganrif hefyd roedd llongddryllio bwriadol yn digwydd. Byddai pobl leol yn denu llongau at greigiau peryglus gyda’u lampau ac wedyn yn ysbeilio cargo’r llong gan adael i’r criw foddi. Ar un adeg roedd y gweithgarwch didostur hwn mor gyffredin nes bod dwrdio mawr amdano ym mhregethau’r eglwys.

​Yn ôl y chwedl, dant Bica, cawr lleol yw'r garreg amlwg ar draeth Llangrannog. Yn ôl y sôn fe wylltiodd Bica, gyda'r ddannodd yn ei boeni, a rhwygodd y dant drwg allan a’i daflu i ffwrdd. A do, glaniodd y dant ... ar draeth Llangrannog.​

Yn y pentref, mae eglwys Llangrannog wedi’i chysegru i Garannog, mab i sant o’r 6ed ganrif a sylfaenodd nifer o eglwysi yng Nghymru.

Mae miloedd o blant Cymru wedi mwynhau gwyliau yng ngwersyll yr Urdd dros y blynyddoedd. Mae gwersyll Llangrannog yn darparu gweithgareddau i ryw 20,000 o blant ac yn cynnwys canolfan dreftadaeth am yr ardal, llethr sgïo sych a chanolfan ferlota sy’n agored i bawb.

Yn union i’r gogledd o Langrannog mae traeth Cilborth. I gyrraedd y llecyn bendigedig yma rhaid mynd i lawr grisiau serth yn y clogwyn (neu gallwch ei gyrraedd o draeth Llangrannog pan fydd y llanw’n isel). Dyma draeth melyn hyfryd, ynghudd mewn cilfach, sy’n ddelfrydol ar gyfer hwylio, hwylfyrddio, syrffio a rhwyfo caiac.

Os cerddwch chi ar hyd llwybr yr arfordir i gyfeiriad Llangrannog fe ddewch chi at Ynys Lochtyn sy’n le dai wylio morloi.

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
   Traeth y Pentref a Cilborth
 •  Baner Las 2019 - Traeth y Pentref Llangrannog
 • Gwobr Arfordir Glas - Cilborth 2019
 • Cyfleusterau (ym mhentref Llangrannog)
 • ​ Cyfleusterau newid
   cewyn babi
 •  Maes parcio
 •  Ffôn
 •  Toiled
 •  Toiled i bobl anabl
 •  Cawod
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd ar batrôl 25/05/19 - 01/09/19
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
 • Map o'r traeth