Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Cei Newydd

Mae’r Cei Newydd yn bentref glan môr poblogaidd ar gyfer gwyliau bwced a rhaw yn ogystal â denu pobl i bysgota, mwynhau bywyd gwyllt a chymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Mae gan y dref ganolfan dreftadaeth a chanolfan byw​​​yd gwyllt y môr, yn ogystal â siopau a thai bwyta.

Traethau Cei Newydd

Y Cei Newydd

Mae tri thraeth braf yn y Cei - Traeth yr Harbwr, Traeth y Dolau a Thraethgwyn. Traeth yr Harbwr â’i dywod euraid gwych yw’r mwyaf poblogaidd yn yr haf, ac mae’n boblogaidd ar gyfer nofio, hwylio a physgota.

Mae harbwr y Cei Newydd yn hafan ddiogel i gychod pleser a badau pysgota. Cynhelir Regata blynyddol Bae Ceredigion fel arfer ym mis Awst, a hynny ers bron i ganrif a hanner bellach, gyda chystadlaethau hwylio, rhwyfo a nofio. Mae’r ardal yn adnabyddus hefyd fel lle i weld dolffiniaid trwyn potel, a gallwch fynd ar daith gwch o’r harbwr bach i grwydro Arfordir Treftadaeth Forol Ceredigion. Mae Dolphin Survey Boat Trips a chwmni New Quay Boat Trips yn cynnig teithiau allan i’r Bae.

Dylan Thomas

Mae gan y Cei gysylltiad agos â’r bardd Dylan Thom​​as, a dreuliodd y gaeaf yn yr ardal ym 1944-5 pan gyfansoddodd "Quite Early One Morning". Roedd gan Dylan lawer o berthnasau yn yr ardal y dywedir mai y Cei Newydd a ysbrydolodd bentref dychmygol Llareggub yn ei waith enwocaf Under Milk Wood (darllenwch Llareggub tuag yn ôl!).

​Cafodd y ffilm nodwedd The Edge of Love (2008) am fywyd Dylan Thomas ei ffilmio’n lleol gyda’r sêr Sienna Miller a Keira Knightley.

Gwobrau
 • ​ Gwobr Glan Môr 2019 (Traethau yr Harbwr a Dolau)
 •  Baner Las 2019 (Traeth yr Harbwr)
 • Cyfleusterau
  •  Cyfleusterau newid
    cewyn babi
  •  Maes parcio
  •  Lle parcio i bobl anabl
  •  Dŵr yfed
  •  Cawod
  •  Toiled i bobl anabl
  •  Canolfan Croeso
  •  Offer achub bywyd
  •  Achubwyr bywyd  25/05/19 - 01/09/19
  •  Rheolau ac is-ddeddfau
    mordwyo mewn grym
  •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
  •  Croeso i gŵn ar Draeth y Dolau​
  Map o'r traeth