Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Penbryn

Mae traeth Penbryn, gyda'i dywod euraidd man, yn cysgodi rhwng llethrau coediog dan ofalaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'n fan hyfryd i wylio'r ser liw nos. Fawr ryfedd iddo gael ei ddewis fel lleoliad i ffilmio diweddglo rhamantus y ffilm James Bond, 'Die Another Day'.

Traeth Penbryn

 Traeth Penbryn

Mae’r maes parcio ar Fferm Llanborth, ryw 400 metr o’r traeth, lle gallwch fwynhau paned yn y caffi. Gallwch gerdded i lawr i’r traeth naill ai ar hyd y lôn, neu ar y llwybr y tu ôl i’r caffi sy’n mynd drwy ddyffryn coediog braf sy'n llawn blodau yn y gwanwyn. Os ewch y ffordd yma, byddwch yn cerdded dan gysgod y coed ac yn sydyn bydd ehangder mawr y traeth a sŵn y môr yn ymddangos fel gweledigaeth o’ch blaen.  

Smyglwyr a seintiau

​Aiff llwybrau eraill a chi lan y dyffryn.  Yw'r enw - Cwm lladron - yn cryfeirio at smyglo'r ddeunawfed ganrif - byddai'r traeth wedi gwneud llecyn tawel i lanio nwyddau, cyn ei ddwyn i fyny'r cwm tawel liw nos.

Gallwch hefyd ddringo'r bryn tua eglwys hynafol Mihangel Sant, sy'n dyddio o’r 12fed ganrif. Nepell, mewn cae o’r enw Parc Carreg y Lluniau, saif carreg Corbalengi, a osodwyd yma yng nghyfnod llwyth Celtaidd yr Ordoficiaid a fu’n trigo yma cyn dyfodiad y Rhufeiniaid, yn y cyfnod Cristnogol Cynnar. Ar y garreg mae’r arysgrif ‘Corbalengi Iacit Ordovs’ (Yma y gorwedd Corbalengus yr Ordoficiad). Pan gliriwyd y cerrig o’i gwmpas yn 1804, darganfuwyd wrn lludw ynghyd â darnau arian o deyrnasiad yr Ymerawdwyr Rhufeinig Vespasian a Titus (69-81OC).​

 

Gwobrau
 •  G​​wobr Glan Môr 2019
 •  

  Cyfleusterau
 • ​ Caffi 
 • Cyfleusterau newid 
   cewyn babi
 •  Maes parcio
 •  Lle parcio i’r anabl
 •  Toiled i bobl anabl
 •  Rheolau ac is-ddeddfau 
   mordwyo mewn grym
 •  Gwahardd cŵn 1 Mai - 30 Medi