Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tanybwlch

Islaw Aberystwyth, dan gysgod Pen Dinas, bryngaer mawreddog o Oes yr Haearn lle saif cofgolofn amlwg i goffáu buddugoliaeth Wellington ym mrwydr Waterloo ym 1815, ceir traeth caregog Tanybwlch. Yn ôl rhai pobl leol, roedd cynllun gwreiddiol y gofgolofn yn fwy fyth ac yn cynnwys cerflun o ddyn ar gefn ceffyl ar ei ben - dychmygwch faint y peth!

Traeth Tanybwlch

Tanybwlch

Mae Pen Dinas a thraeth Tanybwlch yn warchodfa natur leol ers 1999. Mae’n werth dringo i gopa Pen Dinas ar ddiwrnod braf - gallwch weld am filltiroedd i mewn i’r tir ar hyd ddyffrynnoedd afonydd Ystwyth a Rheidol, yn ogystal ag allan i’r môr. Mae’n lle gwych am bicnic hefyd ond ni ddylid nofio yma.

Gallwch fynd at draeth Tanybwlch o ochr ddeheuol harbwr Aberystwyth (oddi ar yr A487) wrth yr Orsaf Dân.

Cyfleusterau
  • ​ Offer achub bywyd
  •  Maes parcio​
  •  Croeso i gŵn ar y traeth hwn​