Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tresaith

​Mae traeth Tresaith yn un o draethau Baner Las Ceredigion.  Mae gan Tresaith draeth tywodlyd braf  gyda phyllau creigiog a rhaeadr dramatig. Mae chwedl yn esbonio enw'r pentref a dyma leoliad nofel boblogaidd.  

Traeth Tresaith

Traeth Tresaith

Ar ddiwrnod tawel, mae naws drofannol i draeth Tresaith, ond ar adegau eraill bydd gwyntoedd y gorllewin yn hyrddio’r tonnau yn erbyn y clogwyni a’r creigiau yn y modd mwyaf dramatig. Mae pyllau'r creigiau yn llawn brennig neu gogyrnod, gwyrain, cregyn gleision a gwymon i'w darganfod, tra bod effaith oes yr iâ i'w weld hefyd, gan i'r rhewlif newid llwybyr yr afon Saith, gan ei hanfon i gwympo'n ddramatig dros y clogwyn lawr i'r traeth.

Mae'r traeth yn boblogaidd ar gyfer syrffio a hwylio, ac mae clwb hwylio prysur yn trefnu rasus drwy gydol y tymor.

Chwedl Tresaith

Yn ôl y chwedl roedd gan frenin yn Iwerddon saith o ferched trafferthus ac fe’u hanfonodd nhw i’r môr mewn cwch (wrth reswm). Glaniodd y saith ar arfordir Ceredigion, cyn cyfarfod a syrthio mewn cariad (wrth reswm) â saith ffermwr lleol, a byw’n ddedwydd weddill eu hoes. Dyna darddiad enw eu man glanio, sef Tresaith.​  

Seiliodd yr awdur poblogaidd Allen Raine ei nofel 'The Welsh Witch' ar Dresaiath. Enw ei phentref dychmygol oedd 'Treswnd'. 

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 •  Baner Las 2019
 • Cyfleusterau
 •  Cyfleusterau newid 
   cewyn babi
 •  Maes parcio
 •  Toiledau
 •  Toiled i’r anabl
 •  Cawod
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd   25/05/19 - 01/09/19
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau cŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
 • Map o'r traeth