Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ynyslas

Mae’r traeth rhwng y Borth ac Ynyslas yn ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddio, syrffio, hedfan barcud a chael picnic ond ni ddylid nofio yma. Mae’r cwrs golff 18 twll (un o gyrsiau glan môr hynaf Cymru) yng Nghlwb Golff y Borth ac Ynyslas yn ymestyn o’r naill draeth i’r llall.

Traeth Ynyslas

Ynyslas

Ryw filltir a hanner (2.4 km) i’r gogledd o’r Borth ac wyth milltir (13 km) i’r gogledd o Aberystwyth, mae twyni tywod hynod Ynyslas, sy’n ymestyn i aber afon Dyfi a Chors Fochno, yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi ac yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid prin. Gallwch yrru’ch car ar y tywod a pharcio wrth y ganolfan ymwelwyr sy’n cynnwys byrddau dehongli.

Ffenomen naturiol yw’r twyni, sy’n cael eu trawsnewid yn yr haf yn garped lliwgar o flodau gwyllt, yn cynnwys tegeirianau prin fel tegeirian y gors a’i flodau coch tywyll, pigau porffor mawr tegeirian cors y de (yn cynnwys yr amrywiad smotiog) yn ogystal â’r tegeirian gwenynog anodd dod o hyd iddo.

Wyddoch chi?
​Twyni tywod Ynyslas yw lleoliad yr hedfan barcud a welir yn un o hysbysebion teledu mwyaf eiconig y BBC.​
Cyfleusterau
  •  Maes parcio
  •  Toiled
  •  Offer achub bywyd
  •  Rheolau ac is-ddeddfau
     mordwyo mewn grym
  •  Croeso i gŵn ar y traeth hwn​
  • Map o'r traeth