Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aberporth

​Traeth bendigedig ac yn ffefryn i deuluoedd yn ystod misoedd yr haf.  Tan ddechrau’r 20fed ganrif, Aberporth oedd canolfan y diwydiant pysgota penwaig yng Nghymru. Heddiw pysgotir am grancod a chimychiaid.

Traeth Aberporth

Aberporth

Islaw’r pentref bach prydferth hwn ar yr arfordir mae dau draeth euraid, cysgodol, braf, sef Dolwen a Dyffryn. Dyma le bendigedig sy’n denu teuluoedd ar wyliau ac sy’n boblogaidd hefyd ymysg cychwyr. Daw pyllau bach i’r golwg yn y creigiau pan fydd y llanw ar drai, ac o’r llwybrau ar y clogwyn uwchlaw’r pentref fe geir golygfeydd helaeth allan dros y môr.

Gellir gweld dolffiniaid trwyn potel yn agos at y lan yn aml, ac mae pobl wedi gweld morfilod ffyrnig a llamhidyddion ambell waith. Mae pysgod haul a heulforgwn yn ymwelwyr cyson yn yr haf hefyd.

Gerllaw mae Parc Aberporth, canolfan ragoriaeth ym maes technoleg, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu awyrennau di-beilot (UAVs).

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 • Cyfleusterau
 • ​ Maes parcio
 •  Cawod
 •  Ffôn 
 •  Toiled
 •  Offer achub bywyd
 •  Achubwyr bywyd   25/05 - 02/06/19 - 15/06 - 01/09/19
 •  Rheolau ac is-ddeddfau
   mordwyo mewn grym
 •  Cyfyngiadau ar gŵn ar rhan o'r traeth 1 Mai - 30 Medi
 • Map o'r traeth