Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ar lan y môr ar draethau Ceredigion

Mae traethau bendigedig wedi eu gwasgaru ar hyd arfordir Bae Ceredigion. Cewch ddewis o draethau trefi a phentrefi glan môr bywiog, traethau euraidd gyda twyni tywod, a thraethau eraill gyda chreigiau ac ogofau diddorol i'w harchwilio. Mae sawl traeth tawel hefyd sy'n lloches i fywyd gwyllt, neu'n le braf ai fynd am dro gyda'r ci.​​​

Traethau o'r safon uchaf​

Mae traethau braf a glan Ceredigion yn gyson yn ennill Baner Las, Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan Môr.

Gweinyddir y Gwobrau gan Cadwch Gymru’n Daclus

Mae'r gwobrau hyn yn cael eu dyfarnu i'r traethau sydd wedi cyrraedd safonau uchel mewn pedwar maes, sef, ansawdd dŵr, gwybodaeth ac addysg amgylcheddol, rheolaeth amgylcheddol a diogelwch a gwasanaethau


Chwiliwch hefyd am y traethau lle mae achubwyr bywyd yr RNLI ar ddyletswydd bod dydd dros fisoedd yr haf.

Mwynhau traethau Ceredigion gyda Pero a Gelert y ci

Wrth gwrs bod croesoi gŵn ar draethau Ceredigion!

Er mwyn sicrhau mwynhad a diogelwch pawb sy'n defnyddio traethau Ceredigion, mae adegau o'r flwyddyn pan mae cyfyngiadau ar yr ardaloedd lle gellir mynd a'ch cŵn ar rai o'r traethau.

Fel llawer o draethau ar hyd arfordir Cymru, rhwng Mai 1 a Medi 30 yw'r adeg honno.

Ond cofiwch bod wastad ardal o'r traethau lle gall y teulu cyfan, gan gynnwys cwn ar dennyn, fwynhau gyda'i gilydd.

Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar yr arwyddion cyn mynd ar y traeth gyda'ch ci. Mae'r arwyddion mewn llefydd amlwg ac agos i'r traethau eu hunain.

Dangosir y parthau sydd dan gyfyngiadau is ddeddfau lleol ar y map ar y tudalenau unigol ar gyfer pob traeth. Cliciwch ar y pin ar y map isod i adnabod y traethau, neu sgroliwch lawr y hrestr am ddisgrifiad a map o bob traeth.

​​ ​​​​​​​​