Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Patch

Y traeth tywodlyd islaw Gwbert (neu’r ‘Patch’) yw’r traeth agosaf at dref Aberteifi. Mae’r llanw o gwmpas y darn arfordir creigiog hwn, sy’n wynebu’r de-orllewin, yn gallu newid yn sydyn, felly mae’n gallu bod yn lle peryglus i nofio. O ganlyniad, mae’n fwy o draeth i hwylwyr, pysgotwyr môr a phobl sy’n hoffi chwaraeon eithafol nag i deuluoedd. Mae grisiau wedi’u naddu i’r graig yn rhoi mynediad i lawr i draeth Cowley mewn bae bach caeedig.

Lle gwych yw Gwbert i gael cip ar heulforgwn a hyd yn oed morfilod ffyrnig neu bigfain yn ogystal â digonedd o adar. Fe welwch y frân goesgoch mewn tyllau yn y clogwyni, ac mae arfordir Gwbert yn gartref hefyd i’r hugan, y llurs, y wylog, aderyn-drycin Manaw, y wylan benddu ac aderyn-drycin y graig. Pan fydd y llanw allan bydd digonedd o adar hirgoes amrywiol i’w gweld yma yn y foryd, ac yn ystod misoedd yr haf gwelir dwsinau o wyddau Canada bob dydd yn hedfan dros Gwbert i’r gogledd tua morfeydd Ynys-hir ac yn dychwelyd bob nos. Aber a dyffryn Teifi yw man nythu’r gwyddau hyn.

Mae cwch y Bay to Remember​ yn rhedeg cychod o’r jeti yng Ngwbert, yn ogystal ag o Aberteifi, i weld y bywyd gwyllt oddi ar y glannau.

Ym 1979 cafwyd hyd i gorff morfil 24 troedfedd wrth droed y creigiau islaw Gwbert, a chrothell fôr bymtheg-pigyn brin yn bwydo arno.​