Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Mwnt

​Dyfarnwyd Mwnt yn un o'r 5 lle mwyaf arbennig yng Nghymru yn ôl pelidlais gyhoeddus Llefydd Arbennig 2014 yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yn 2​​011, enwyd y Mwnt ar frig rhestr y Daily Mail o ddeg traeth cudd harddaf Ewrop a hoff fan cylchgrawn Country Life am bicnic.

  Traeth Mwnt

Mwnt

Traeth y Mwnt yw un o lecynnau hyfrytaf arfordir Ceredigion. Mae Mwnt yn un o sawl traeth yn yr ardal sydd dan warchodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaeathol, Dyma le delfrydol i wylio bywyd gwyllt gan gynnwys dolffiniaid a llamhidyddion,  gwylio'r machlud, a mwynhau tywod euraidd y traeth. 

Hanes

Llecyn sanctaidd hynafol yw y Mwnt. Mae symlrwydd hardd Eglwys y Grog yn werth ei brofi. Bu'r eglwys yn gapel anwes i forwyr a noddfa i’r pererinion ar eu taith i Dŷ​ Ddewi, Ystrad Fflur neu i Ynys Enlli.

Gwnaeth goresgynwyr o Fflandrys gyrch aflwyddiannus ar y Mwnt ym 1155, ac mae’r frwydr waedlyd honno’n dal i gael ei chofio fel 'Sul Coch y Mwnt'.​

Mae olion odyn galch i'w gweld ar y llwybr lawr i'r traeth.

Lleoliad

Mae Mwnt ryw bedair milltir a hanner (7.2 km) o Aberteifi, ac mae ar Lwybr Arfordir Ceredigion.

Gwobrau
 •  Gwobr Glan Môr 2019
 •  Gwobr Arfordir Glas 2019
 • Cyfleusterau
 •  Maes parcio
 •  Toiled
 •  Toiled i bobl anabl
 •  Offer achub bywyd
 •  Rheolau ac is-ddeddfau 
   mordwyo mewn grym
 •  Gwaharddiad cŵn 1 Mai - 30 Medi