Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tablau Llanw Ceredigion

Mae’r amserau ac uchder y llanw a geir yma yn seiliedig ar frasamcan ar gyfer y llanw yn Aberytwyth.

Dyma frasamcan o faint y dylid addasu’r amseroedd ar gyfer lleoliadau eraill ar hyd Bae Ceredigion:

Bar Aberteifi .......... 33 munud yn gynt​​
Pont Aberteifi ........​. 23 munud yn gynt
Aberporth ............. 21 munud yn gynt
Y Cei Newydd ......... 7 munud yn gynt
Aberaeron ............. 5 munud yn gynt​
Y Borth ................ 11 munud yn ddiweddarch
Aberdyfi ............... 18 munud​ yn ddiweddarach
Abermawr(Bermo)...25 munud ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​yn ddiweddarach
Mochras..................26 munud yn ddiweddarach
Porthmadog............26 munud yn ddiweddarach
Pwllheli..................16 munud yn ddiweddarach
St Tudwal...............14 munud yn ddiweddarach

Pwysig: Mae’r Rhagolygon Llanw canlynol yn cyferirio at ddata uwch na’r hyn a restir ar gyfer Aberystwyth ac wedi eu haddasu ar gyfer Amser Haf Prydeinig (AHP) ac Amser Cymedrig Greenwich (ACG) fel bo’n addas.

Rhybydd:Gall uchder y llanw gael ei effeithio gan dywydd garw.

​​​​

Mai 2020​

Mehefin 2020​​

Gorffennaf 2020​

Oherwydd amodau hawlfraint y Goron, dim ond manylion y tablau llanw am dri mis ar y tro sydd yn ymddangos ar y tudalennai hyn.

Gallwch brynu llyfryn Tablau Llanw Ceredigion gyda manylion am flwyddyn gyfan am £2.50 a chost postio  trwy croeso@ceredigion.gov.uk ​​​​