Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tablau Llanw Ceredigion

Mae’r amserau ac uchder y llanw a geir yma yn seiliedig ar frasamcan ar gyfer y llanw yn Aberytwyth.

Dyma frasamcan o faint y dylid addasu’r amseroedd ar gyfer lleoliadau eraill ym Mae Ceredigion:

Bar Aberteifi .......... -33 munud
Pont Aberteifi ........ -23 munud
Aberporth ............. -21 munud
Y Cei Newydd ........ -7 munud
Aberaeron ............. -5 munud
Y Borth ................ +11 munud
Aberdyfi ............... +18 munud​
Glandyfi ............... +38 munud ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ebrill 2020​

Mai 2020​

Mehefin 2020​​

Oherwydd amodau hawlfraint y Goron, dim ond manylion y tablau llanw am dri mis ar y tro sydd yn ymddangos ar y tudalennai hyn.

Gallwch brynu llyfryn Tablau Llanw Ceredigion gyda manylion am flwyddyn gyfan am £2.30 a chost postio o Ganolfannau Croeso Ceredigion​ a siopau eraill yng Ngheredigion.​ Gallwch hefyd archebu copi​ trwy'r pos.t ​​​