Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llyfrau a llyfrynau gwyliau Ceredigion


Gallwch gael eich copi eich hun o lyfryn gwyliau Ceredigion trwy ...

- lawrlwytho copi electronig o'r llyfryn gwyliau​

- alw yn un o Ganolfannau Croeso Ceredigion​ i gasglu copi o'r llyfryn.

Archebu llyfrau a mapiau

Gwelwch restr Darganfod Ceredigion o lyfrau a mapiau​ defnyddiol ​ar gyfer cynllunio eich teithiau cerdded yng Ngheredigion.

Llenwch y ffurflen archebu​​​​, a'i phostio /ebostio gyda'ch tâl i dderbyn eich llyfrau a mapiau'n uniongyrchol o Geredigion. ​

Ap Chwedlau'r Gorllewin

Defnyddiwch y cod QR yn y llun isod i gyrraedd ap Chweldau'r Gorllewin gyda'ch dyfais. Mae'r ap ar gael yn rhad ac am ddim, naill ai o'r App Store neu o'r Playstore- chwiliwch am Legends of the West - Chwedlau'r Gorllewin.Mae ap Chwedlau'r GOrllewin yn eich tywys trwy direwddau chwedlonol ardal Ceredigion gan gyflwyno storiau, gweithgareddau difyr a gwybodaeth yn uniongyrchol i'ch dyfais symudol. Trwy ddefnyddio technoleg GPS a beacon mae'r rhaglen yn cyflwyno cynnwys sydd fwyaf perthnasol i'ch lleoliad ar y pryd. Cyflwynir 12 chwedl leol adnabyddus gan gynnwys Taliesin, Cantre'r Gwaelod a Twm Sion Cati.​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​