Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canolfannau Croeso Ceredigion

Mae staff profiadol Canolfannau Croeso Ceredigion yn medru’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yng Ngheredigion. Gallant eich cynorthwyo i gynllunio’ch ymweliad a chynnig syniadau ar: "ble i fynd", "beth i’w wneud", "sut i gyrraedd yno" a "ble i aros".

Mae Canolfannau Croeso Ceredigion yn hapus i’ch helpu i ddod o hyd i lety addas o ansawdd cymeradwy – boed hynny yng Ngheredigion, cyn neu ar ôl i chi gyrraedd, neu mewn ardal arall - a bwcio ystafell ar eich cyfer. Mae mor syml â hynny!

Beth sydd ar gael?

  •  Cysylltiad di-wifr â’r rhyngrwyd (Aberaeron)
  •  Bwcio llety – yn lleol, yng Nghymru a phob cwr o’r Deyrnas Gyfunol
  •  Mapiau a llyfrau ar werth
  •  Anrhegion a nwyddau gan gynnwys celf a chrefft lleol
  •  Bwcio tocynnau ar gyfer theatrau lleol
  •  Gwybodaeth am Geredigion a’r cyffiniau, yn rhad ac am ddim
  • Oriel gyda arddangosfa newydd fisol a gwerthiant gwaith artistiaid lleol (Aberaeron)

Archebu llyfrau trwy'r post

Mae Canolfannau Croeso Ceredigion  gyda detholiad ardderchog o gyhoeddiadau cerdded defnyddiol yn cynnwys mapiau a llawlyfrau am deithiau cerdded yng Ngheredigion. Mae'r rhain ar gael i'w archebu trwy'r post o Wasanaeth Twristiaeth Ceredigion - gwelwch restr a ffurflen archebu yma​

Aberystwyth

Ffordd y Môr, Aberystwyth

SY23 2AG

01970 612125

AberystwythTIC

@Ceredigion.gov.uk

 Ar agor: 10yb - 5yh Dydd Llun - Sadwrn gan gynnwys Dydd Llun Gwyliau Banc a Dydd Gwener y Groglith.

Ar gau ddydd Sul 

Ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd​​​​​

Aberaeron

Pen Cei, Aberaeron
SA46 0BT
01545 570602
AberaeronTIC@Ceredigion.gov.uk​

Ar agor 10.00 - 16.00

Ar agor: Llun, Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn gydol y flwyddyn.

Ar agor dydd Iau yn ystod gwyliau'r Sulgwyn a phob dydd  Iau yn ystod gwyliau haf yr ysgolion

Ar agor ar y Suliau ar gyfer
- Gwyl Banc Mai
- Gwyl y Banc y Sulgwyn
- Gwyl Fwyd Mor bae Ceredigion
- Gwyl banc diwedd Awst
hefyd
- pob Sul yn ystod gwyliau haf yr ysgolion​​

Ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Aberteifi

​Theatr Mwldan, Aberteifi
SA43 2JY
01239 613230
CardiganTIC@Ceredigion.gov.uk​

Ar agor 10yb - 4yh

Ar agor ddydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn gan gynnwys Gwener y Groglith.

Ar agor dyddiau Iau yn ystod gwyliau haf yr ysgolion. ​

Ar agor dyddiau Llun Gwyliau Banc.

Ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd