Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cymeryd rhan mewn fideo hyrwyddo

Mae Darganfod Ceredigion, gyda chymorth ariannol Cronfa Ymgysylltu Rhanbarthol Croeso Cymru wedi comisiynu ffilmiau hyrwyddo cyfoes eu naws ar gyfer eu defnyddio arlein ac ar gyfryngau cymdeithasol ac rydym yn galw ar bobl leol o bob cefndir i ddod ymlaen i gymeryd y rhannau canolog.

Sut i fod yn rhan o fideo hyrwyddo Darganfod Ceredigion​

#GwladGwlad

Mae Darganfod Ceredigion yn galw am bobl fyddai’n barod i gymeryd rhannau ‘Teulu Ceredigion’ a ‘Cwpwl Ceredigion’. Dyma pwy rydym yn chwilio amdanynt​:

Meini prawf Teulu Ceredigion

Mae angen i deulu Ceredigion:

 • fod yn byw yng Ngheredigion
 • cludiant - rhowch wybod os oes defnydd car gennych neu os byddwch yn defnyddio cludiant cyhoeddus
 • Bydd y teulu yn cynnwys:

  • o leiaf 2 ond dim mwy na 3 phlentyn rhwng 4 a 14 oed
  • rhiant/ gwarcheidwad (unrhyw oed)​​
  • Meini prawf Cwpwl Ceredigion

   mae angen i gwpwl Ceredigion:

   • fod yn byw yng Ngheredigion
   • fod dros 18 oed.
   • cludiant - rhowch wybod os oes defnydd car gennych neu os byddwch yn defnyddio cludiant cyhoeddus​
   • Beth yw'r disgwyliadau o Deulu Ceredigion a Chwpwl Ceredigion​​​

    Dylech fod yn hapus:

    • i ffilmio ym mhob tywydd (o fewn rheswm)
    • i wisgo eich dillad eich hunain a bod â dillad addas ar gyfer gwahanol weithgareddau / tywydd
    • i gymeryd rhan mewn gweithgared chwaraeon awyr agored
    • i fod ar alw gyda rhybydd o ychydig ddyddiau
    • i ffilmio dros 2 ddiwrnod, gyda rhai eitemau byr i'w gwneud ar fyr fyryr.
    • Tâl a threuliau:

     Teulu: Derbyn £350 fel tâl am gael eu cynnwys yn y fideos.
     Noder: bydd y fideos yn cael eu dangos ar lein ac ar gyfryngau cymdeithasol ac efallai mewn hysbysebion (teledu ac ar lein).

     Cwpwl:Derbyn £250 fel tâl am gael eu cynnwys yn y fideos.
     Noder: bydd y fideos yn cael eu dangos ar lein ac ar gyfryngau cymdeithasol ac efallai mewn hysbysebion (teledu ac ar lein)

     Rydym yn bwriadau ffilmio pobl yn mynd o gwmpas eu bywyd bob dydd er mwyn dangos amrywioldeb yr ardal. Nid oes tâl na threuliau ar gyfer y categori hwn, os ydych eisiau cael eich hystyried ar gyfer hyn, cysylltwch yn yr un modd, fel y disgrifir isod.

     Beth i wneud nesa - cysylltu

     Swnio fel hwyl? Dyma sydd angen ei wneud nawr:

     • Anfon ebost at colin@calanfilms.co.uk
     • Cynnwys yn y llinell destun : 'Cwpwl', 'Teulu; neu 'pobl pob dydd'
     • Cynnwys rhifau ffôn cartref a ffôn symudol
     • Dweud wrthon ni beth yw eich enwau, a ble rydych yn byw
     • Cadarnhau eich bod yn hapus gyda gofynion y ffilmio fel y'i hamlinellir ar y dudalen yma
     • Anfon lluniau jpg safon uchel o'ch hunain (gallwch ddefnyddio we-transfer - rhad ac am ddim a hwylus) ​
     • Sut y dewisir y teulu a'r cwpwl

      Does dim teulu na chwpwl 'iawn' neu beidio ar gyfer hyn. Byddwn yn rhoi gwybod i’r rheiny na fu’n llwyddianus yn eu cais i fod yn wyneb Ceredigion, ond ni fyddwn yn gallu trafod, nac yn rhoi rhesymau am y dewis. Mae penderfyniad y detholwyr yn derfynol.

​​