Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dafydd ap Gwilym

Ganwyd Dafydd ap Gwilym ym Mrogynin ger Aberystwyth rhwng 1315 a 1320, a daeth yn un o feirdd mawr y canol oesoedd, yn enwog ar hyd a lled Ewrop. Gyda barddoniaeth trwbadwriaid Profens yn ddylanwad cryf arno, roedd ei gerddi a’u themâu o gariad a byd natur fel chwa o awyr iach.

Dafydd ap Gwilym

Gall cerddi fel 'Mis Mai', neu’r awdl 'Y Gwynt' ein cyfareddu hyd heddiw yn eu gwreiddioldeb a rhythmau gwydn y gynghanedd. Roedd rhai o’i gerddi, fel ‘Trafferth Mewn Tafarn’, yn llawn hiwmor, a rhai eraill braidd yn feiddgar efallai – honnai ym 'Merched Llanbadarn' nad âi i’r eglwys ond i lygadu’r merched!

Dilynwch ôl traed Dafydd ap Gwilym ym Mrogynin ar odre Mynyddoedd Cambria, ewch i Eglwys Llanbadarn Fawr ar gyrion Aberystwyth, a’i fedd yn Ystrad Fflur, lle gorwedda hefyd feibion yr Arglwydd Rhys o’r Deheubarth, pen-rhyfelwr grymus a noddwr hael i fynachod ysgolheigaidd Ystrad Fflur a’r celfyddydau.