Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ceredigion Lenyddol

Ceredigion – crud yr eisteddfod a meithrinfa beirdd ac awduron o fri. Dyma ardal a ysbrydolodd Dafydd ap Gwilym a Dic Yr Hendre, Dylan Thomas ac RS Thomas. Mae modd darganfod Ceredigion drwy ei llên a drwy chwedlau, storïau, nofelau, dramau, ffilm a rheglenni teledu a leolir yn, neu a ysbrydolwyd gan, Geredigion.

Ceredigion Lenyddol

Wrth chwilota drwy ein treftadaeth lenyddol fe ddewch o hyd i ddigonedd o lyfrau difyr gan awduron o Geredigion i'w darllen ar eich gwyliau. Beth am ymlwybro drwy'r Cei Newydd a darganfod y pentref glan môr a ysbrydolodd ddrama lleisiau 'Dan y Wenallt' Dylan Thomas?   Neu dewch i ddilyn lwybrau llên Ceredigion, o Fro Gynin Dafydd ap Gwilym i Hendre Dic Jones ar yr arfordir, Llandre ac Ystrad Fflur

Dewch ar daith gyda Llenyddiaeth Cymru i ddathlu canmlyddiant Dylan Thomas yn 2014 ac i fwynhau straeon a chilfannau llên Ceredigion a Chymru.

Mae dewis o gyflwyniadau, perfformiadau ac arddangosfeydd yn y Drwm ac orielau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan Arad Goch yn Aberystwyth, Theatr Mwldan a Theatr Byd Bychan yn Aberteifi, a Theatr Felinfach yn Nyffryn Aeron. Neu edrychwch a welwch chi rywbeth ymlaen yn y tafarndai lleol yn ein rhestr digwyddiadau. Ceir llawer o lefydd mwy anarferol hefyd lle gallwch gwrdd ag awduron cyfoes o Geredigion a thu hwnt a’u clywed yn cyflwyno eu gwaith, neu ymunwch â chynulleidfa eisteddfod i gael blas o’r cystadlu brwd ar y canu a’r cyfansoddi.