Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoff Awduron Plant Cymru

T Llew Jones yw un o awduron plant mwyaf poblogaidd Cymru, gyda llawer o'i straeon wedi eu seilio ar gymeriadau, chwedlau a lleoliadau Ceredigion. Cymeriadau cyfoes poblogaidd eraill a'u gwreiddiau yng Ngheredigion yw Sali Mali a Siani Shetland.  

Hoff awduron plant Cymru

Roedd T Llew Jones yn hoff gan blant ymhob cwr o Gymru am ei straeon difyr am anturiaethau Twm Siôn Cati, smyglwyr arfordir Ceredigion, a rhamant y sipsiwn yn Tan ar y Comin. Yng Nghwmtydu, Llangrannog a lleoliadau eraill yng Ngheredigion fe welwch chwithau’r llefydd a roddodd ysbrydoliaeth iddo.

Ei chymdeithas yn ne Ceredigion oedd ysbrydoliaeth Mary Elizabeth Jones - 'Moelona' - o Rydlewis, awdur y nofel i blant boblogaidd Teulu Bach Nantoer.

Mae Sali Mali’n gymeriad hoffus a phoblogaidd gyda phlant o Sweden i Saudi Arabia, ac fe’i crëwyd gan Mary Lloyd Jones pan oedd hi’n athrawes ysgol gynradd yng Ngheredigion. Erbyn heddiw mae modd i chi aros mewn bwthyn yn y pentref sydd wedi’i ysbrydoli gan Sali Mali a’i ffrindiau, ac sydd hefyd yn set ar gyfer ffilmio eu hanturiaethau i’r teledu.

Mae Siani Shetland yn byw ar fferm yn ne’r sir gyda’i pherchennog, yr awdures Anwen Francis, ac mae darllenwyr ifainc wrth eu boddau â’r gyfres hon o lyfrau (sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg fel storiau T Llew Jones) sy’n dilyn Siani ar ei hanturiaethau.