Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chwedlau Ceredigion

​Mae cyfoeth o straeon a chwedlau i’w darganfod yn Ngheredigion, rhai ohonynt yn adlais o storïau hynafol y byd, tra bod eraill ynghlwm â thirwedd a phobl unigryw Ceredigion ei hun, a chasglwyd llawer o chwedlau gwerin Cymru gan T Llew Jones yng Ngheredigion. Dyma ardal Cantre’r Gwaelod, Y Mabinogion a chwedl Pontarfynach.​​

Darganfod Ceredigion gydag ap 'Chwedlau'r Gorllewin'

Daw ap 'Chwedlau'r Gorllewin' â thirwedd chwedlonol Ceredigion yn fyw drwy gyflwyno storïau, gweithgareddau a gwybodaeth ddifyr wrth i chi grwydro'r fro gyda'ch dyfais. Gan ddefnyddio technoleg GPS ac iBeacon mae modd derbyn cynnwys perthnasol i'ch dyfais yn ddibynnol ar eich lleoliad. Defnyddiwch yr ap i gael cysylltiad dyfnach â diwylliant y rhanbarth ac i archwilio lleoedd sy'n gysylltiedig â 12 o chwedlau diddorol, gan gynnwys Taliesin, Cantre'r Gwaelod a Twm Sion Cati.​

Defnyddiwch y côd QR yn y llun isod i gael ap 'Chwedlau'r Gorllewin' ar eich dyfais, neu mae ar gael am ddim o'r App Store a'r Playstore -chwiliwch am 'Legends of the West Chwedlau'r Gorllewin'.​Darganfod Chwedlau a Storïau Ceredigion

Pob gwanwyn mae Ceredigion yn croesawu cyfarwyddon a storï​wyr o bob cwr o'r byd i Ŵyl Storia Ryngwladol Aberystwyth, ac mae nifer gynyddol o glybiau a digwyddiadau adrodd straeon ar draws y sir lle cewch storï​wyr lleol i'ch diddanu gyda hwyl a hanesion hen a newydd.

Ymunwch â theithaiu cerdded neu daith tywys i olrhain llwybrau tywysogion, seintiau a phechadurion ac i archwilio cestyll, adfeilion hynafol a gerddi coll yn ogystal â'r traethau, afonydd a'r llennyrch roddodd gefndir i'r chwedlau hynod yma. Mae tywyswyr lleol yn adnabod y llwybrau ac yn gallu adrodd hanesion o bob math i'ch diddanu ar y ffordd.

Beth am gychwyn ar eich taithi ddarganfod y lleoliadau a ysbrydolodd rhai o straeon enwocaf Cymru trwy alw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru​ yn Aberystwyth i weld y llawysgrifau amrhisiadwy sy'n cofnodi'r straeon yma, a darganfod y casgliadau gwerthfawr o fapiau, peintiadau a phrintiadau, cerddoriaeth a ffilm mewn arddangosfeydd sy'n newid yn rheolaidd, a sgyrsiau a pherfformiadau sy'n cydfynd â nhw. Yno, gallwch gael blas o sut mae ap Chwedlau'r Gorllewin yn gweithio a darganfod yr hanes tu ôl i rai o drysorau ac adnoddau'r Llyfrgell. ​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​​​​​​​​